Tips til at skabe levesteder

(Foto: Solvej Nygaard Gregersen)
1

Lav en kvasbunke eller en brændestak

(Foto: Jens Kofoed)

Kvasbunke – sådan gør I:

 1. 1

  Lav en stor bunke af grene, kviste, blade.

 2. 2

  Lav kvasbunker i skygge og i sol.

 3. 3

  Fyld mere kvas på hele året.

Brændestak – sådan gør I:

 1. 1

  Placér træ eller grene i en rund eller aflang form.

 2. 2

  Fyld flere lag af træ eller grene på stakken.

Det skal I bruge:

 • Grene eller brænde.

Hvem flytter ind?

Insekter, fugle, svampe og pattedyr. Tusindben, bænkebidere, skrubtudser og pindsvin.

2

Sand-, jord- eller grusbunke

(Foto: Anne Ulltveit-Moe)

Sådan gør I:

 1. 1

  Find et sted, der får masser af sol.

 2. 2

  Hæld et læs sand eller grus på jorden.

 3. 3

  Lav en høj bunke som et lille bjerg.

Det skal I bruge:

 • Sand eller grus.

Det kan I bruge:

 • Sten til at holde på jorden og blomsterfrø til at plante med.

Hvem flytter ind?

Jordhumlen og myren vil begynde at grave underjordiske huler. Stenene og de åbne områder vil tiltrække alt fra sommerfugle til firben, der vil varmes op af solen.

3

Stendiger

(Foto: Anne Ulltveit-Moe)

Sådan gør I:

A. Store sten. Grav dem gerne lidt ned i jorden.

(Foto: Solvej Nygaard Gregersen)

B. Mindre sten. Grav fire pæle eller stolper ned i jorden. Sæt et armerings- eller hønsenet på. Hæld sten ned i.

(Foto: Solvej Nygaard Gregersen)

Det skal I bruge:

 • Sten.

Det kan I bruge:

 • Fire stolper og hønsenet eller armeringsnet.

Hvem flytter ind?

Sommerfugle, vilde bier, biller og edderkopper.

4

Klatreplanter

(Foto: Helle Brun Kristensen)

Sådan gør I:

 1. 1

  Plant klatreplanten ved foden af væggen.

 2. 2

  Det er ikke alle klatreplanter, der er gode til at klatre. En god idé er at bruge et armeringsgitter eller skruer og snor til væggen.

Det skal I bruge:

 1. 1

  Klatreplanter for eksempel vedbend, hunderoser eller vild kaprifolie.

 2. 2

  Skruer og armeringsnet eller skruer og snor.

 3. 3

  Boremaskine.

Hvem flytter ind?

Fugle og insekter. Det kan også være et skjul for lundsnegl og syvplettet mariehøne.

5

Lad græsset gro

(Foto: Gladsaxe Kommune)

Sådan gør I:

 1. 1

  Find et sted med græs, som I gerne må bruge.

 2. 2

  Lav et skilt, hvor der står, at græsset ikke skal slåes.

 3. 3

  Lad græsset gro.

 4. 4

  Græsset skal slås to gange om året.

 5. 5

  Fjern det afklippede græs.

Det skal I bruge:

 • Skilt eller markeringsbånd.

Hvem flytter ind?

Langt græs, skvalderkål og blomster. Bier og sommerfugle – nogle vil finde skjul og andre vil finde nektar fra blomster.

6

Buske og træer

(Foto: Anne Ulltveit-Moe)

Plant et træ/busk med rodklump – sådan gør I:

 1. 1

  Find et sted, I må plante træer og buske.

 2. 2

  Grav et hul på cirke 0,5 meter x 0,5 meter.

 3. 3

  Løsn jorden i bunden af hullet med din spade.

 4. 4

  Hæld en spand vand i hullet.

 5. 5

  Sæt dit træ i midten af hullet.

 6. 6

  Tramp jorden til – helt ind til stammen.

Plant et træ/busk med bar rod – sådan gør I:

 1. 1

  Stik en spade i jorden og vip den lidt frem og tilbage, så du får en revne.

 2. 2

  Plant træ eller busk i.

 3. 3

  Sørg for at dit træ eller din busk står lige.

 4. 4

  Tramp jorden til – helt ind til stammen.

Det skal I bruge:

 • Danske arter af buske: hvidtjørn, røn, hyld, skovæble, slåen, vrietorn, gedeblad, hassel, navr og tørst.

 • Skovle.

Hvem flytter ind?

Ved planter med mange blomster, for eksempel tjørn og hyld, kommer bier og sommerfugle til. Ved buske med bær kommer solsorten og gråspurve.

7

Vilde blomster

(Foto: Colourbox.dk/Dab Stock foto)

I kan lave græsplænen om til blomsteregn eller et steppebed.

Test jorden, inden I går i gang

 1. 1

  Tag noget jord op i hånden.

 2. 2

  Kram det sammen.

 3. 3

  Er jorden tør, passer den til et steppebed. Er jorden fugtig, passer den til en blomstereng.

Blomsterenge (fugtig jord) – sådan gør I:

 1. 1

  Find et sted, hvor I har fået lov til at plante.

 2. 2

  Lav et skilt, hvor der står, at her er en blomstereng på vej.

 3. 3

  Grav græstørv væk.

 4. 4

  Grav cirka 10-15 centimeter dybt.

 5. 5

  Plant eventuelt vilde blomsterfrø.

Steppebede (tør jord) – sådan gør I:

 1. 1

  Find et sted, hvor I har fået lov til at plante.

 2. 2

  Lav et skilt, hvor der står, at her er et steppebed på vej.

 3. 3

  Grav græstørv og muldjord af.

 4. 4

  Læg grus der, hvor græstørven er gravet af. Læg sten i steppebedet.

Det skal I bruge:

 • En skov eller spade.

 • Skilt eller markeringsbånd.

 • Lidt grus og store sten.

 • Eventuelt blomsterfrø.

8

Lav et hus eller et skjul til dyrene

(Foto: Dab Stock foto © (c) Colourbox)

A. Byg et skjul til frøer, tudser og pindsvin

(Foto: Solvej Nygaard Gregersen)

Sådan gør I:

 1. 1

  Find et sted på skolen – for eksempel ved en kvasbunke, under en hæk eller en busk.

 2. 2

  Grav et hul og placér urtepotter, spande eller krukker så omkring halvdelen stikker over jorden.

Det skal I bruge:

 • Urtepotter, spande, krukker.

 • Små skovle.

B. Byg et insekthotel

(Foto: Solvej Nygaard Gregersen)

Sådan gør I:

Du kan lave et insekthotel på mange måder. Der skal være mange huller i.

 1. 1

  Brug 5 træbrædder.

 2. 2

  Lav en firkant af 4 træbrædder. Det femte stykke træ skal opdele firkanten til 2 ”rum”.

 3. 3

  Lav en bagside af en træplade eller hønsenet.

 4. 4

  Kom små pinde, grankogler og mos i – også gerne andre ting fra naturen.

Det skal I bruge:

 • Tykke og tynde grene, brænde, små pinde, mos og kogler.

 • 5 træbrædder i samme længde og dybde per insekthotel.

 • Hønsenet.

 • Søm og hammer eller skruer og boremaskine.

C. Byg et skjul til humlebier

(Foto: Anne Ulltveit-Moe)

Sådan gør I:

 1. 1

  Fyld en stor gammel tepotte eller urtepotte med helt tørt græs, hø eller hundehår.

 2. 2

  Sæt te- eller urtepotten et sted ved en skrænt eller en stor træstub.

 3. 3

  Sæt urtepotten på hovedet, så humlebierne kun kan komme ind og ud af det lille hul.

Det skal I bruge:

 • Urte- eller tepotter.

 • Hø, tørt græs eller hundehår.