Vand (3. - 4. klasse)

Vandet på jorden er i et lukket system

Jordens overflade består af ca. 2/3 vand (71%). Vandet bevæger sig i en evig cyklus mellem jord og luft. Dette kaldes for vandets kredsløb.

Vi har behov for at rense vores vand. Vi tilfører nemlig meget affald til vandet - bare tænk på hvad vi skyller ud i toilettet. Vi renser også det vand, vi henter i undergrunden, for vores kroppe kan ikke altid tåle de bakterier, der er i grundvandet. Desuden lugter grundvand som regel ikke så godt.

Facebook
Twitter