Genbrug

Du kan spare CO2 ved at sende gamle telefoner og tøj til genbrug. Se videoer og lav opgaver om at genbruge mobiltelefoner, tøj og elektronik.

Elevopgaver

1. SEND TØJ TIL GENBRUG

Se videoklippet “Send tøj til genbrug”. Bagefter kan du svare på spørgsmålene, og I kan arbejde videre med opgaverne.

Spørgsmål til videoen

Hvad sker der med børnenes tøj, når de ikke selv kan bruge det mere?

Hvor mange ton tøj bliver der smidt ud i Danmark hvert år?

Hvor mange kilo tøj smider hver dansker i gennemsnit ud hvert år?

Hvorfor synes den forhenværende miljøminister, at vi skal genbruge tøj?

Hvorfor er det dårligt for klimaet og miljøet, at der smides tøj ud?

I hvor god stand skal tøj være i, for at du kan aflevere det til genbrug?

Ideer til opgaver

Hver dansker smider i gennemsnit 16 kilo tøj ud hvert år.

Regn ud hvor meget tøj hele jeres klasse smider ud på et år.

Prøv at veje, hvor meget 16 kilo tøj er. Læg hver et stykke tøj på vægten, indtil I har 16 kilo.

I kan forberede øvelsen ved, at alle skal tage et ekstra stykke tøj med den dag.

Tag de 16 kilo tøj og spred ud på gulvet, så man kan se, hvor meget det fylder, og tag et billede af det.

I kan også arrangere en tøjindsamling, hvor alle i klassen skal have et stykke tøj med, som de ikke bruger længere.

Vej hvor mange kilo tøj, det giver tilsammen. Aflever tøjet i en Røde Kors-container eller lignende.

2. ELEKTRONIK KAN GENBRUGES

Se videoklippet “Elektronik kan genbruges”. Bagefter kan du svare på spørgsmålene, og I kan arbejde videre med opgaverne.

Spørgsmål til videoen

Hvor mange kilo elektronisk affald bliver der smidt ud i Danmark per person?

Eksperten i videoen fortæller, at aluminum fra elektronisk affald kan smeltes om og genbruges. Hvad kan det bruges til?

Hvorfor er det dårligt for klimaet, at vi smider så meget elektronik ud?

Ideer til opgaver

Hvert år smider hver dansker i gennemsnit 24 kilo elektronik ud, og en del af det er mobiltelefoner.

Nu skal I regne ud, hvor mange telefoner det svarer til.

Find en vægt og læg hele klassens mobiltelefoner på vægten. Hvor meget vejer de?

Regn ud, hvad en mobiltelefon i gennemsnit vejer i jeres klasse.

Hvor mange telefoner skal der til, før I har 24 kilo?

3. MOBILTELEFONER TIL GENBRUG

Se videoklippet “Mobiltelefoner til genbrug”. Bagefter kan du svare på spørgsmålene, og I kan arbejde videre med opgaverne.

Spørgsmål til videoen

Hvor mange kilo mobiltelefoner fik børnene i videoen samlet ind?

I brugte mobiltelefoner er der metaller, som kan genbruges. Hvilke metaller?

Hvad skal man gøre med sin gamle mobiltelefon, når man ikke kan bruge den længere?

Ideer til opgaver

Lav en undersøgelse i klassen af, hvor tit I skifter mobiltelefon.

Alle skal svare på, om de har fået ny telefon inden for:

- det sidste halve år

- det seneste år

- de seneste to år

- længere tid

Lav en grafisk fremstilling af, hvor lang tid I har jeres telefoner i klassen.

Tal også om, hvad I gjorde med jeres gamle telefoner, da I fik en ny.

I kan også lave en indsamling, hvor I alle sammen finder gamle telefoner derhjemme, samler dem i klassen og sender til genbrug.