Om temaet 'Bæredygtig fremtid'

Få ideer og inspiration til at arbejde med bæredygtig udvikling og klimaforandringer i undervisningen.

”Bæredygtig fremtid” er et supplerende læremiddel til natur/teknologi og dansk i 4. - 6. klasse om Bæredygtighed og klimaproblematikker i den 3. verden.

Opgaver og tv-klip er relateret til elevernes egen verden.

”Bæredygtig fremtid” tager fagligt udgangspunkt i forenklede Fælles Mål for natur/teknologi og dansk.

Et elevhæfte med opgaver kan hentes samlet her som pdf til fælles præsentation på storskærm.

Papirudgaver af elevhæftet kan bestilles i klassesæt på astra.dk/bæredygtigfremtid. Elevopgaver til print kan også hentes enkeltvis i en boks til højre på skærmen i hvert enkelt undertema.

Verdensmålene er omdrejningspunkt

Målet med ”Bæredygtig fremtid” er, at eleverne får faglig viden, indsigt og handlekompetence i forhold til nogle af de problemstillinger, som præger vores tid.

Vi har kun vores klode til låns, og vi skal passe godt på den.

Hvordan takles bæredygtighed og klimaudfordringen her og i den 3. verden, og hvordan kan vi alle gøre en forskel?

FNs 17 verdensmål, der blev vedtaget i 2015, er et centralt omdrejningspunkt for temaet.

Eleverne kan gøre en forskel

Arbejdsforslagene lægger op til, at eleverne skal udvikle handlekompetence gennem faglig viden og indsigt.

Eleverne skal opleve, at de kan være med til at gøre en forskel, og at deres handlinger har betydning.

Eleverne skal være rollemodeller og agere klima- og bæredygtighedsambassadører, der passer på vores klode og bruger ressourcer med omtanke.

Sådan er temaet bygget op

”Bæredygtig fremtid” er struktureret i undertemaerne ”Bæredygtighed”, ”Fremtidens klima”, ”Børneliv” og ”Gør en forskel”.

Til hvert af undertemaerne er der tv-klipsamlinger, korte elevtekster og praktiskorienterede opgaver.

Opgaverne lægger op til at arbejde fagligt og tværfagligt med problematikker for den 3. verden.

Man kan vælge at bruge ”Bæredygtig fremtid” i sin helhed, eller man kan vælge at fokusere på udvalgte elementer.

Hvem står bag temaet?

Bæredygtig fremtid er lavet i samarbejde mellem DR Skole og Maiken Rahbek Thyssen og Ole Haubo Christensen, Astra - nationalt center for læring i natur, teknik og sundhed.

Teamet er støttet af Danidas oplysningsbevilling.