Fag: Natur & Teknologi Og Natur & Teknologi Mellemtrin

Nogle drikker fluer fulde. Andre ved ikke, om de vokser op- eller nedad. Og så er der dem, som tager madpakke med i vinterhi. Fælles for dem alle er, at de er planter.

Klipsamlinger

Det bruger vi planter til
Vokse og gro
En til flere