Tema: Biodiversitet

Nu skal I lære, hvad biodiversitet er. Men først skal I vide, hvad der kendetegner et godt levested, samt hvilke behov dyr og planter har for at trives.

Seneste artikler i temaet

Flere artikler i temaet