Fag: Natur & Teknologi Og Natur & Teknologi Mellemtrin

Vand har mange egenskaber, vi kan udnytte på forskellige måder. Se hvorfor der skal æg i majonæse, og kan det virkelig passe, at vi drikker dinosaurvand?

Klipsamlinger

Kredsløb
Bland vand
Vand og temperatur