Avisernes historie

1849-grundlovens bestemmelser om trykkefrihed gav helt nye muligheder for den spirende danske presse.

Aviserne blev knyttet til politiske grupperinger, der efterhånden blev egentlige politiske partier. Aviserne blev partiaviser, som udtrykte partiets holdning og kun blev læst af folk, der var enige i det partis synspunkter.

Da Det Radikale Venstre blev dannet i 1905, var der fire politiske partier i Danmark: Socialdemokratiet, Det Konservative Folkeparti, Venstre og Det Radikale Venstre.

Næsten alle byer i Danmark havde fire lokale aviser - en for hver af de fire partier. Derfor kalder man det for firebladssystemet.

I 1905 blev Henrik Cavling chefredaktør for Politiken. Han omdannede avisen til en såkaldt omnibusavis - en avis for alle. De partipolitiske bånd blev efterhånden mindre, og avisen bragte flere nyheder og færre meningsartikler. Omnibusavisen blev forbillede for de fleste danske aviser.

Aviserne havde stor succes i første halvdel af 1900-tallet, og der blev trykt flere aviser, end der var husstande. Men efter Anden Verdenskrig gik det ned af bakke for aviserne. Konkurrencen fra radio og ikke mindst fra tv kunne mærkes, og sammen med den økonomiske nedgang betød det, at adskillige aviser måtte lukke. Det kalder man også for bladdøden.

Den såkaldte tabloidpresse havde dog sin storhedsperiode fra Anden Verdenskrig og indtil 1970'erne. Tabloidavisen er kort sagt nem at gå til. Den er skrevet lidt lettere, henvender sig direkte til læseren ved ofte at skrive "du" og den bringer meget sport, kriminalstof og de menneskelige historier.

Dagbladene døjede stadig med faldende oplagstal og en skrantende økonomi i 1990'erne. Aviserne forsøgte sig med nye alliancer for at undgå krisen. Blandet andet gik Jyllands-Posten og Politikens Hus (Politiken og Ekstra Bladet) sammen i 2003. Flere mediehuse har forsøgt sig med gratisaviser for at lokke flere læsere til. Det har dog indtil videre vist sig at være en dyr fornøjelse.

Kilder: Bekker-Nielsen, Tønnes m.fl, Gads Historieleksikon, Kbh. 2. udgave 2003. AvisNet - (27.09.2007)

Facebook
Twitter