Danmarks Statistik: Mænd og kvinders uddannelsesniveau

Statistikken viser mænd og kvinders uddannelsesniveau i 2009, og er opgjort efter den højeste uddannelse, som den enkelte har fuldført.

Der er stadig flest mænd med lange videregående uddannelser, mens kvinderne er overrepræsenteret på de mellemlange uddannelser.I alt Mænd: 1.967.600, Kvinder: 1.940.337Grundskole (De første 9-10 års skolegang) Mænd: 609.337 Kvinder: 595.724Almengymnasial uddannelse (Gymnasium, Studenterkursus, Hf-kursus) Mænd: 102.516 Kvinder: 132.528

Erhvervsgymnasial uddannelse

(Hhx, Htx) Mænd: 47.947 Kvinder: 41.499Erhvervsfaglig uddannelse (Erhvervsudd., Landbrugs- og søfartsudd., Social- og sundhedsudd.) Mænd 681.463 Kvinder: 570.231Kort videregående uddannelse (varighed op til 2 år efter studentereksamen, fx politibetjente) Mænd: 111.804 Kvinder: 80.590 Mellemlang videregående udd (2-4 år efter studentereksamen, fx pædagoger og sygeplejersker) Mænd: 168.619 Kvinder: 311.148Bachelor (varighed 3 år efter studentereksamen) Mænd: 28.683 Kvinder: 34.865Lang videregående udd. (Kandidatudd. varighed 2 år efter bachelor, fx læger, tandlæger, præster) Mænd: 133.578 Kvinder: 106.554Uoplyst Mænd: 74.154 Kvinder: 62.034

Kig selv på Danmarks statistik for opdateret information.

Kilde: Danmarks Statistik

Facebook
Twitter