Elevopgaver - Bestem uden at stemme

Introduktion:
Mange unge under 18 år er kede af, at de ikke må stemme til valgene i Danmark. Der er ofte diskussion om, hvorvidt valgretsalderen skal sættes ned til 16 år, men endnu er det bare blevet ved snakken. Der er dog stadig mange muligheder for at få indflydelse, selv om man ikke har stemmeret. Det handler disse opgaver om.

Det lærer I:

Skolevalg 2019

Hvordan vil Folketinget se ud, hvis landets ældste grundskoleelever får lov til at bestemme? Det får vi svar på d. 31. januar 2019, når eleverne stemmer til Skolevalg 2019. Forinden kan du blive klogere på demokratiet her på DR Skole.

Se Tema

- Jeres muligheder for demokratisk indflydelse her og nu.

Læs artiklen:

Video: Bestem uden at stemme

Se klippene:

1. Elevformand i Debatten

2. Interview med ungdomspolitikere: Hvad kan I, som de voksne ikke kan?

3. 12-årige Selma Glasdam er medlem af SF's Ungdom og drømmer om at blive statsminister.

Spørgsmål:

Tal om spørgsmålene i grupper på 3-4 elever og lav herefter en fremlæggelse på klassen.

1.

Hvordan kan du få demokratisk indflydelse lige nu, selvom du ikke er fyldt 18 år?

- Artiklen har fem forslag – hvilke?

2.

Tager nogen af jeres gruppes medlemmer på nuværende tidspunkt del i demokratiet?

- Hvis ja – hvordan?

- Hvis ikke – hvorfor ikke?

- Har I evt. fået mod på demokratisk deltagelse efter at have arbejde med dette tema om valg?

3.

Se klip med formanden for Danske Skoleelever, der er med i Debatten.

- Hvad er det, den forening arbejder med?

- Har foreningen indflydelse på politiske beslutninger?

- Undersøg, hvem der er formand nu.

4.

Hvilke emner ser I som særligt vigtige for jer? Kom med eksempler på områder, I kunne forestille jer at forsøge at påvirke beslutningerne om:

- på jeres skole

- i jeres lokalområde

- i Danmark

- i verden

- På hvilken måde ville det være mest relevant for jer at gøre jeres indflydelse gældende på de pågældende punkter, vurderer I? Fremlæg jeres synspunkter for klassen.

5.

Se klippet med ungdomspolitikerne samt klippet med 12-årige Selma.

- Kunne I tænke jer at blive politikere?

- Har emnet her ændret jeres syn på politik?

Læs også Skolevalg 2019 Se Tema

  1. Skolevalg 2019 - se resultatet
  2. Mærkesager
  3. Skolevalg – hvad er det?
  4. Lærervejledning
  5. Elevopgaver - Ideologi for dummies
  6. Elevopgaver - Sådan laver man politik
  7. Elevopgaver - få styr på demokratiet
  8. Elevopgaver - Bestem uden at stemme
  9. Ideologi for dummies