Elevopgaver - EU

 

OPGAVE 1

Se klippet:

Spørgsmål:

1. Hvad er det, Marianne Fischer Boel mener, ikke var særlig gennemtænkt? 

2. Hvad synes du om, at EU laver regler for, hvor krum en agurk må være, eller bestemmer hvor tykke gulerødder skal være?

3. Nævn nogle områder, hvor det er en fordel, at EU har ens regler i alle medlemslande.

 

OPGAVE 2

Se klippet:

Spørgsmål:

1. Redegør for, hvad indslaget handler om.

2. Hvad går de danske EU-forbehold ud på?

3. Hvilke fordele og ulemper er der ifølge de to politikere ved at indføre euroen?

4. Hvilke partier vil afskaffe forbeholdene, og hvilke vil bevare dem?

5. Hvad mener befolkningen?

6. Hvad mener du?

 

OPGAVE 3

Se klippet:

Spørgsmål:

1. Mener du, at det er rimeligt, at EU kan "overtrumfe" de danske regler?

2. Nævn fordele og ulemper ved at have "ens regler" i alle EU-lande?

3. Mener du, at det er i orden at kunne blive familiesammenført, selvom partneren har opholdt sig ulovligt i et EU-land?

4. Forklar, hvad "Malmø-modellen" går ud på.

 

OPGAVE 4

Se klippet:

Spørgsmål:

1. Hvad er problemstillingen ifølge indslaget mellem Dansk Folkepartis holdninger og den måde partiet stemmer på i Folketingssalen?

 

OPGAVE 5

Se klippet:

Spørgsmål:

1. Hvorfor er EU interesseret i, om Danmark genindfører toldkontrol?

2. Nævn fordele og ulemper ved at genindføre toldkontrol i Danmark.

3. Hvad mener Europabevægelsen om det?

4. Hvad mener turisterne?

5. Undersøg, hvad Schengen-aftalen er.

Facebook
Twitter