Elevopgaver - få styr på demokratiet

Introduktion:
Demokrati betyder folkestyre og kommer af de græske ord demos (folket) og kratein (herske). Det betyder i princippet, at alle er lige eller har lige ret. Opgaven her handler om grundlaget for det moderne, danske demokrati.

Det lærer I:

- Det moderne demokratis historie

- Grundprincipperne for det danske demokrati

- Din egen rolle i det danske demokrati

Skolevalg 2019

Hvordan vil Folketinget se ud, hvis landets ældste grundskoleelever får lov til at bestemme? Det får vi svar på d. 31. januar 2019, når eleverne stemmer til Skolevalg 2019. Forinden kan du blive klogere på demokratiet her på DR Skole.

Se Tema

Læs artiklen:

Video: Få styr på demokratiet

Se klippene:

1. Ungdomspolitikere svarer på, hvad de ser som de største trusler mod demokratiet.

2. Elever fra 9. klasse på Bagsværd Skole fortæller, hvornår de mener, man skal have stemmeret.

Spørgsmål:

Arbejd med spørgsmålene i grupper på 3-4 elever. Bagefter gennemgår I pointerne og debatterer på klassen.

1.

- Hvad er grundloven?

- Hvad betyder "magtens tredeling"? - Og hvad er dens fordele?

- Hvad er de væsentligste forskelle på den oprindelige grundlov fra 1849 og den version af loven, der gælder i dag?

2.

Ungdomspolitikerne bliver i klippet spurgt, hvad der er den største trussel mod vores demokrati. Deres svar er meget forskellige.

- Hvordan kan det være, der er så stor forskel?

- Hvordan hænger den enkelte politikers udtalelse sammen med det, I ved om de partier, de er repræsentanter for?

3.

Eleverne fra Bagsværd skole bliver spurgt, fra hvilken alder de mener, det er passende at have stemmeret.

- Hvad mener I? En af eleverne mener, man skal ændre på den nuværende ordning.

- Hvilke argumenter findes der for at sænke aldersgrænsen for stemmeret? Hvilke findes der imod?

- Kunne man forestille sig at gå i den anden grøft og hæve aldersgrænsen? Forbered gode argumenter til klassedebat.

4.

Afslut med at gennemføre quizzen, for at se, om du har fået styr på demokratiet (individuel øvelse).

Gå til quizzen

Læs også Skolevalg 2019 Se Tema

  1. Skolevalg 2019 - se resultatet
  2. Mærkesager
  3. Skolevalg – hvad er det?
  4. Lærervejledning
  5. Elevopgaver - Ideologi for dummies
  6. Elevopgaver - Sådan laver man politik
  7. Elevopgaver - få styr på demokratiet
  8. Elevopgaver - Bestem uden at stemme
  9. Ideologi for dummies