Elevopgaver - Finansloven

 

OPGAVE 1

Se klippet:

Spørgsmål:

1.  Redegør for de fire økonomers holdninger til regeringens investeringsplan:

a) Martin Madsen, chefanalytiker, Arbejderbevægelsens Erhvervsråd

b) Helge Pedersen, cheføkonom, Nordea

c) Kent Damsgaard, erhvervsøkonomisk chef, Dansk Industri

d) Peter Birch Sørensen, Overvismand

2. Hvordan forudser de fire økonomer, at konsekvenserne bliver?

3. Hvad er det for to hensyn, som finansminister Claus Hjort Frederiksen mener, at regeringen skal tage?

4. Finansminister Claus Hjort Frederiksen siger i klippet, at "...Vi skal føre en ansvarlig finanspolitik, sådan at vi ikke risikerer, at renterne stiger…" Forklar, hvad der sker i det økonomiske kredsløb, hvis renten stiger?

5. Hvad mener Socialdemokratiets formand Helle Thorning-Schmidt, er det værste, vi kan gøre for danskerne og dansk økonomi?

6. Diskutér fordele og ulemper ved Claus Hjort Frederiksens og Helle Thorning-Schmidts argumenter.

7. Hvad mener du, ville være klogest at gøre for at få Danmark ud af den økonomiske krise?

Facebook
Twitter