Elevopgaver - Ideologi for dummies

Introduktion:
I moderne politik glider de klassiske ideologier lidt i glemmebogen, men de er alligevel vigtige for at forstå, hvad der foregår på Christiansborg.

Det lærer I:

- Det politiske spektrum.

- De tre klassiske ideologier.

Læs artiklen:

Ideologi for dummies

Spørgsmål:

Arbejd i par med besvarelsen af spørgsmålene. Diskutér på klassen efterfølgende.

Skolevalg 2019

Hvordan vil Folketinget se ud, hvis landets ældste grundskoleelever får lov til at bestemme? Det får vi svar på d. 31. januar 2019, når eleverne stemmer til Skolevalg 2019. Forinden kan du blive klogere på demokratiet her på DR Skole.

Se Tema

1.

- Hvad er en ideologi? Forklar med jeres egne ord.

2.

- Sammenlign grundprincipperne i de tre ideologier liberalisme, socialisme og konservatisme ud fra deres menneskesyn og deres syn på statens og markedets rolle.

- Hvor ligger ideologierne placeret i det politiske spektrum?

- Hvordan hænger farverne rød og blå sammen med begreberne højreorienteret og venstreorienteret?

3.

Hvilken betydning har de klassiske ideologier for partierne i dag?

- Kan I forestille jer nogle situationer, hvor partiernes grundlæggende ideologier er særligt vigtige?

- Er vi som samfund på vej væk fra tanken om de klassiske ideologier, eller har de stadig en berettigelse?

Læs også Skolevalg 2019 Se Tema

  1. Skolevalg 2019 - se resultatet
  2. Mærkesager
  3. Skolevalg – hvad er det?
  4. Lærervejledning
  5. Elevopgaver - Ideologi for dummies
  6. Elevopgaver - Sådan laver man politik
  7. Elevopgaver - få styr på demokratiet
  8. Elevopgaver - Bestem uden at stemme
  9. Ideologi for dummies