Elevopgaver - Kriminalitet

OPGAVE 1

Se klippet:

Spørgsmål:

1. Hvad betyder det at være varetægtsfængslet i surugat?

2. Hvad er forstandernes holdning til den forlængede anbringelsestid?

3. Gå ind på Statistikbanken og undersøg, hvad der er sket med udviklingen af kriminalitet i din kommune.

OPGAVE 2

Se klippet:

Spørgsmål:

1. I klippet udtaler rådmand Mai-britt Iversen, at hun efterlyser en lov fra Christiansborg, der siger at: "Børn ikke er forældres ejendom, hvis forældrene ikke opfører sig, som forældre bør".

a. Hvad tror I, at hun mener med dette udsagn?

b. Hvad er jeres holdning til Mai-britt Iversens udsagn?

OPGAVE 3

Se klippene:

Spørgsmål:

1. Hvad er problemstillingen i de to klip?

2. Hvad er jeres holdning til, at der gives rabat til unge under 18 år?

3. Gå sammen i grupper og udarbejd et forslag til, hvad I synes straffen skal være for:

1. Butikstyveri

2. Hærværk

3. Køre i bus/tog/metro uden billet

4. Vold

5. Trykke falske penge

6. Voldtægt

7. Ryge og/eller have hash på sig

8. Pædofili

9. Drab

OPGAVE 4

Se klippet:

Spørgsmål:

1. Gøre rede for indholdet i artiklen.

2. Hvad er ifølge Inge Bryderup grunden til, at de unge bliver kriminelle?

3. Hvad er social arv?

4. Hvad forslår Inge Bryderup som vejen ud af kriminalitet for de unge i artiklen?

OPGAVE 5

Se klippet:

Spørgsmål:

1. Gør rede for retssystemet - by -lands og højesteret.