Elevopgaver - OL og politik - Politik

Elevopgaver 1-5
Materialet henvender sig til udskolingen i faget samfundsfag.

 

OPGAVE 1:

Se klippene:

Spørgsmål

1. Find ud af, hvad menneskerettigheder er, og hvordan verdenssamfundet bruger dem.

2. Lav dernæst to plancher, hvor I skriver eksempler på de to gennemgående synspunkter i klippene: for og imod tildeling af værtskabet til Beijing.

OL & politik

De Olympiske Lege handler om meget andet end jagten på medaljer. På sportens sidelinje kæmpes andre kampe, for OL bliver både brugt og misbrugt til politiske budskaber og magtkampe.

Se Tema

3. Prøv også at finde de væsentligste argumenter for, at det blev Beijing. Forstil jer, at I skal forklare verdenspressen, at det netop blev Beijing, der fik værtskabet.

 

OPGAVE 2:

Se klippene:

Spørgsmål

1. Hvad har Coca-cola med OL at gøre?

2. Had er målet for Coca-cola?

3. Hvordan arbejder man for at blive nomineret til at blive
værtsby?

4. Hvorfor involverer tidligere statsministre og andre meget kendte mennesker uden for sportens verden sig i bestræbelserne på at ”deres” by bliver OL-værtsby?

5. Hvilke regler skal man arbejde efter i dag, hvis man søger om værtskabet?

6. Du skal planlægge en kampagne, så din by får værtskabet. Hvordan vil du gribe sagen an? Du skal præsentere det gennem en reklamekampagne. Derfor skal du arbejde med computer og layout, men samtidig også overholde de regler, der gælder for kandidatlandene.

Se klippet:

Spørgsmål

1. Lav en historisk liste, der viser, hvilke byer der har været værter for vinter- og sommer OL i hvilket år.

2. Kan man aflæse et system i tildelingen af værtsbyer, som det danske IOC-medlem Kai Holm antyder i klippet?

 

OPGAVE 3:

Hør klippene:

Spørgsmål

1. Året er 1980, og OL skal afholdes i Moskva. Find baggrunden for problemerne med afholdelsen af OL i Moskva. Find baggrunden for problemerne med afholdelsen af OL i Moskva.

2. Hvad er det for et dilemma, den danske cykelrytter stod i?

3. Hvad er et dilemma?

4. Har du været i et dilemma?

5. Hvad betyder boykot?

6. Lav en billedcollage, der beskriver problemer med OL i Moskva. Du kan evt. relatere din collage til overvejelserne vedrørende Athen 2004 (se klippet – ”PopUp: Sporten frygter terror”)

 

OPGAVE 4:

Se klippene:

Spørgsmål

1. Hvad er nationalisme?

2. Hvad er budskabet i Gunnar Nu Hansens indlæg?

3. Hvilke ændringer foreslår han? (se også klippene til opgave 3)

4. Hvordan ville landene modtage de forslag, der bliver stillet i indslaget med Gunnar Nu Hansen?

5. Hvordan optræder landene i dag, når de deltager?

Se www.DIF.dk

6. Find andre eksempler på nationalisme. Positive som negative. Hvordan kan man misbruge OL i negativ retning?

7. Lav to plakater

- En der fortæller om de positive sider af Ol

- En der fortæller, hvordan Ol kan misbruges i politisk og økonomisk sammenhæng.

 

OPGAVE 5: MINIPROJEKT

De korte opgaver 1-4 skal være løst/besvaret, inden I går til miniprojektet.

Se klip: Alle klip under fanebladet ”Politik”.

Spørgsmål:

I skal forberede et debatmøde med overskriften ”Sport og politik”. 

I skal udpege:

- en person, der har som standpunkt, at sport og politik er uadskillelige størrelser.

- en person, der mener, at sport og politik skal adskilles.

Resten af deltagerne skal stille spørgsmål, gerne kritiske, til de to oplægsholdere. Husk at udpege en eller to referenter, der fastholder argumenterne fra mødet.

Bagefter kan klassen gennemgå indlæggene og diskutere, hvilke argumenter der var mest overbevisende.

Læs også OL & politik Se Tema

  1. Doping
  2. Politik
  3. Terror
  4. Korruption
  5. Kronprinsen i IOC