Elevopgaver - OL og politik - Terror

Elevopgaver 1-4
Materialet henvender sig til udskolingen i faget samfundsfag.

OPGAVE 1:

Se klippene:

Spørgsmål

1. Gør rede for, hvordan Athen forbereder sig til OL. Hvor mange deltager egentlig i selve legene?

2. Hvor mange sikkerhedsfolk er involveret i legene i Athen?

OL & politik

De Olympiske Lege handler om meget andet end jagten på medaljer. På sportens sidelinje kæmpes andre kampe, for OL bliver både brugt og misbrugt til politiske budskaber og magtkampe.

Se Tema

3. Hvad er budskabet i de to indslag – hvad er din holdning?

4. Undersøg, om der var lige så mange sikkerhedsfolk involveret i OL i Beijing?

5. Hvordan var trusselsbilledet i Kina? Hvem var man bange for?

6. Hvilke begivenheder har medført ændringer i praksis ved afholdelse af legene? Beskriv denne udvikling. Søg via internettet og biblioteket.

OPGAVE 2:

Hør klippene:

Se klippene:

Spørgsmål

Lyt til klippene flere gange.

1. Beskriv, hvilke billeder der dannes, når du hører klippene.

Se klippene:

2. Terrorangrebet mod USA 11. september 2001 var det største og mest alvorlige terrorangreb mod en stormagt nogensinde. Hvordan beskrives dette angreb i forhold til angrebet i OL-lejren?

3. Tror du, det havde nogen indflydelse på sikkerheden i Athen 2004?

OPGAVE 3: ARBEJD I PAR

Ligesom tidligere betyder aktuelle begivenheder, at idrætsudøverne står i et dilemma.

Se klippet:

Spørgsmål

1. Beskriv dette dilemma.

2. Undersøg, om nogle danske aktive har meldt fra OL pga. terrorfrygt.

3. Hvordan ville I reagere, hvis I havde kvalificeret jer, og OL nærmede sig med alle rygterne om terrorangreb?

Forbered to forskellige udtalelser, som I kunne udsende til pressen:

- En, hvor I bekræfter jeres deltagelse ved OL.

- En, hvor I af beskrevne årsager melder fra.

OPGAVE 4: ARBEJD I PAR

Forbered en lille udstilling, hvor I beskriver de forskellige terrorangreb, der har været på OL gennem tiden.

Hvad har været terroristernes ærinde? Hvordan har verdenssamfundet reageret?

Kom også ind på, hvorfor OL er et oplagt mål for terrorangreb eller demonstrationer af forskellig politisk art.

Læs også OL & politik Se Tema

  1. Doping
  2. Politik
  3. Terror
  4. Korruption
  5. Kronprinsen i IOC