Elevopgaver - Politik og miljø

Til læreren

Trin: Udskoling

Generel lærervejledning

Elevopgaver

Politik og miljø

Elevopgaver 1-7
Materialet henvender sig til udskolingen i faget samfundsfag.

OPGAVE 1:

Se klippene:

Spørgsmål:

1. 1. Hvornår bruger danskeren energi? Til hvad? Lav en liste.

2. Kan du genkende det fra din egen hverdag?

3. Hvor kan der spares?

Politik og miljø

Penge eller miljø? Et rent miljø er ofte dyrt, men det er nødvendigt for at holde Jorden i god stand. Følg politikerne på den svære opgave og tag selv stilling.

Se Tema

4. Hvad ville du og din familie gå med til at lave om?

5. Ville I kunne ændre jeres vaner?

OPGAVE 2:

Se klippet:

Spørgsmål:

1. Overvej, hvilke vilkår folk i Indien arbejder under. Er vilkårene ok? - Hvorfor/hvorfor ikke?

2. Hvordan er vilkårene på en dansk fabrik?

3. Er det forsvarligt at producere billige varer til den vestlige verden, hvis de fremstilles som det ses i klippet? Hvorfor/hvorfor ikke?

OPGAVE 3:

Se klippet:

Spørgsmål:

1. Er det galt at sende danske færger til skrotning i Indien? -inderne tjener jo penge på det.

OPGAVE 4:

Se klippene:

Spørgsmål:

1. De to klip handler om forskellige miljøproblemer, men hvilke forskelle er der mellem de to sager, der omtales i klippene?

OPGAVE 5:

Se klippene:

Spørgsmål:

1. Hvorfor forsvinder regnskoven ifølge klippene?

2. Kom med forslag til, hvad man kan gøre som forbruger, som statsminister og som leder af FN?

3. Hvad ville du gøre?

Se klippene:

Spørgsmål:

1. Havde du tænkt på de løsninger, der opridses i klippene?

OPGAVE 6:

Se klippet:

Spørgsmål:

1. Hvad er problemet?

2. Hvad kan man gøre ved det? - som forbruger og som statsminister?

3. Hvad ville du gøre?

Se klippet:

OPGAVE 7: MINIPROJEKT

Miniprojektet kræver, at I har set alle medieklip i temaet ”Politik og miljø”.

Rollespil:

Klassen deler sig op i to grupper. Den ene gruppe er miljøforkæmpere og skal
forsvare en miljøsag. Den anden gruppe ejer en kemisk virksomhed.

Miljøforkæmperne

skal argumentere for, at vi skal passe på miljøet, også selv om det
på kort sigt kommer til at koste samfundet penge.

Ejerne af virksomheder

skal argumentere for, at miljøinvesteringer er uhensigtsmæssige - set med deres briller.

Læs også Politik og miljø Se Tema

  1. Elevopgaver - Politik og miljø
  2. Dit valg
  3. Miljøstyring
  4. COP15 og COP16
  5. EU's miljøgaranti
  6. Globale miljøkonventioner
  7. Bæredygtighed
  8. Brundtlandrapporten