Elevopgaver - Sådan laver man politik

Introduktion:
Her kan du få styr på, hvordan politik bliver til på Christiansborg.

Det lærer I:

- Parlamentarisme

- Mindretalsregering

Læs artiklen:

Video: Sådan laver man politik

Se klippene:

1. Elever fra 9. klasse på Bagsværd Skole fortæller, hvilket parti de kender bedst.

2. Ungt medlem af Folketinget viser rundt på Christiansborg.

Spørgsmål:

Skolevalg 2019

Hvordan vil Folketinget se ud, hvis landets ældste grundskoleelever får lov til at bestemme? Det får vi svar på d. 31. januar 2019, når eleverne stemmer til Skolevalg 2019. Forinden kan du blive klogere på demokratiet her på DR Skole.

Se Tema

Arbejd i par med besvarelsen af spørgsmålene. Diskutér på klassen efterfølgende.

1.

Før I læser artiklen:

- Hvilket parti kender I bedst? – Hvorfor?

2.

Læs første del af artiklen og se klippet med eleverne fra Bagsværd skole.

- Hvor mange medlemmer sidder der i Folketinget – og hvilke partier repræsenterer de?

- Eleverne fra Bagsværd fortæller om, hvilke partier de kender bedst. Har I noget til fælles med dem i den sammenhæng?

- Hvad vil det sige, at en regering er en "mindretalsregering"?

- Hvad betyder det for en regerings politik, at den er en "mindretalsregering"?

3.

Tag quizzen ”Boss på borgen” og se, om du kender de særlige udtryk, politikerne på Christiansborg bruger om deres arbejdsplads.

Gå til quizzen.

Læs også Skolevalg 2019 Se Tema

  1. Skolevalg 2019 - se resultatet
  2. Mærkesager
  3. Skolevalg – hvad er det?
  4. Lærervejledning
  5. Elevopgaver - Ideologi for dummies
  6. Elevopgaver - Sådan laver man politik
  7. Elevopgaver - få styr på demokratiet
  8. Elevopgaver - Bestem uden at stemme
  9. Ideologi for dummies