Elevopgaver - Ulandsbistand

OPGAVE 1

Se klippet:

Spørgsmål:

1. Hvilke mål har FN sat?

2. Hvordan er det gået? Læs mere på www.2015.dk

OPGAVE 2

Se klippet:

Spørgsmål:

1. Nævn nogle af de væsentligste årsager til den fremgang Rwanda har mærket?

OPGAVE 3

Se klippene:

Spørgsmål:

1. Mener I, at de rige lande en moralsk forpligtigelse til at hjælpe ulande? Hvorfor/ Hvorfor ikke?

2. Mener du, det er den rigtige beslutning at fravælge betalingen til et sponsorbarn i en økonomisk krise, eller ville du vælge noget andet?

3. Syntes du det er i orden at Børnefonden opfordre deres medlemmer til at tage sig af (betale for) endnu et sponsorbarn som følge af at andre melder dem fra?

OPGAVE 4

Se klippet:

Opstil en liste med både fordele og ulemper ved at give mikrolån til de fattige i u-landene.

OPGAVE 5

Se klippet:

Spørgsmål:

1. Hvad ville det betyde for ulandene, hvis de fik de skatteindtægter, de har krav på?

OPGAVE 6

Se de klippene:

Spørgsmål:

1. Hvorfor vil Mishar stoppe ulandshjælp?

2. Hvad er det Mishar mener at ulandshjælpen er medvirkende til at opretholde?

3. Hvad mener Misha er løsningen på problemet?

4. Hvad er mellemfolkligt samvirkes holdning til ulandshjælpen?

5. Diskuter, hvorvidt ulandsbistand overhovedet nytter noget, og om det er muligt at skabe udvikling i ulandene.

6. Mener du vi burde vi gøre mere end vi allerede gør i dag?

7. Diskutér i makkerpar eller i grupper om Danmark burde vi gøre noget andet for ulandende end vi allerede gør i dag.

Facebook
Twitter