Elevopgaver - Velfærd

 

OPGAVE 1

Se klippet:

Spørgsmål:

1. Hvorfor er Birgit vred?

2. Gør rede for indholdet i regeringens nye plan.

 

OPGAVE 2

Se klippet:

Spørgsmål:

1. Gør rede for befolkningspyramidens udvikling frem mod år 2040.

2. Undersøg hvad "Den skandinaviske velfærdsmodel" er og hvilke elementer den indeholder.

3. Hvad er ifølge panelet udfordringerne for velfærdsstaten?

 

OPGAVE 3

Se klippet:

Spørgsmål:

1. Gør rede for de forskellige synspunkter, der fremkommer i indslaget.

2. Hvad mener du/I om SU til hjemmeboende unge? Skal de afskaffes eller de blive?

3. Nævn fordele og ulemper ved at give hjemmeboende unge SU.

 

OPGAVE 4

Se klippet:

Spørgsmål:

1. Hvad betyder "rød og blå blok"?

2. Gør rede for hvordan hhv. rød og blå blok vil løse udfordringerne og finde de 47 mia. kr.

3. Hvad er ifølge Helle Thorning Schmidt forskellen på regeringens og oppositionens syn på uddannelse?

 

OPGAVE 5:

Se klippet:

Spørgsmål:

1. Er det rimeligt, at alle børnefamilier får en børnecheck, eller burde det kun være de familier, der har et reelt økonomisk behov?

 

OPGAVE 6

Se klippet:

Spørgsmål:

1. Gør rede for hhv. Sofie Hæstorp Andersen og Sophie Løhdes holdninger til privat sygeforsikring.

2. Diskutér i grupper eller makkerpar jeres egne holdninger til private sygeforsikringer.

3. Hvem af de to politikere synes du slap bedst fra debatten og hvorfor?

4. Hvad kunne udfordringen for velfærdsstaten være ved at indføre private sygeforsikringer?

 

OPGAVE 7

Se klippet:

Spørgsmål:

1. Gør rede for fordele og ulemper ved at indføre brugerbetaling ved eks. læge-og skadestuebesøg

2. Hvad synes du om Thomas Bruun Pedersens "noget for noget" udsagn sidst i indslaget?

Facebook
Twitter