Elma og Asja sætter deres aftryk på skolen

Mød Elma og Asja, der er elevrådsformænd på deres skole i Aalborg.

Til læreren

Trin: Udskoling

Fag: Samfundsfag

Om temaet

Fælles Mål

Kolofon

Filmene og artiklerne er produceret af DR Skole og er en del af Undervisningsministeriets projekt 'Demokrati under udvikling', herunder projektet '#sætditaftryk'. Find mere inspiration og undervisningsmateriale her:

demokratiunderudvikling.dk

Videoguide

Sådan laver du din egen film

Elma og Asja er 15 år gamle og tvillinger. De deler opgaven som elevrådsformand på Herningvej Skole i Aalborg.

Pigerne er aktive på skolen og har blandt andet sat så meget fokus på miljø og bæredygtighed, at kommunen har tildelt skolen et grønt flag fra Friluftsrådet. Det er blandt andet sket ved at arbejde med affaldssortering på skolen.

#sætditaftryk på demokratiet

Danske unge ved rigtig meget om demokrati. Men de er usikre på, hvad det vil sige at deltage i det. I temaet kan du se nogle portrætter med unge, der sætter deres aftryk på demokratiet på forskellige måder. Hvordan sætter du dit aftryk?

Se Tema

De har også samlet penge ind til at købe instrumenter, som skolens elever frit kan spille på i fritkvartererne.

I videoen følger vi tvillingeparret til et multiløb, de har arrangeret. Multiløbet skal samle penge ind til forbedringer af skolens faciliteter. Se, hvordan Elma og Asja sætter deres aftryk på demokratiet.