FN-pagten: En pagt for fred

Til læreren

Trin: Udskoling

Elevopgaver

Krigens regler - Krigens ofre
Krigens regler - Krigens regler

I ruinerne af Anden Verdenskrig blev en masse lande i verden i 1945 enige om at gå sammen om at forhindre krig. Landene dannede organisationen De Forenede Nationer og vedtog FN-pagten.

Landene ville undgå, at Anden Verdenskrig skulle gentage sig. FN-pagtens formål er fred og sikkerhed. Ingen stat, der er medlem af FN, må gå til angreb på et andet land.

Krigens regler

Når danske soldater går i krig, gælder krigens regler. De bestemmer, hvordan fjenden og civilbefolkningen skal behandles. Se klip om Genéve-konventionen, krigsfanger, de civile ofre, og når børn er i krig.

Se Tema

Der er to undtagelser: Hvis et land er blevet angrebet. Og hvis FN vedtager en resolution - altså en beslutning - om fredsbevarende eller fredsskabende operationer. Et land, der bliver angrebet, må altså forsvare sig. Og resten af verden må komme landet til undsætning. Alvorlig intern ufred - som folkedrab - kan også føre til en FN-resolution.

Det er Sikkerhedsrådet, der vedtager en resolution. Der er femten medlemmer af Sikkerhedsrådet, heraf fem faste med vetoret: USA, Kina, Rusland, Frankrig og Storbritannien. Mindst ni medlemmer skal stemme for en beslutning.

Næsten alle lande i verden er medlem af FN.

Læs også Krigens regler Se Tema

  1. Regler om krigsfanger
  2. Krigsfanger
  3. Genève-konventionen
  4. Våben
  5. FN's konvention om børn
  6. FN-pagten: En pagt for fred
  7. Civile ofre
  8. Børn i krig
  9. Krig og Røde Kors
  10. Domstole