FN's konvention om børn

FN's Konvention om Barnets Rettigheder blev vedtaget i 1989. Den fastslår, at alle børn har ret til basale livsnødvendigheder, til skolegang og ytringsfrihed - og til beskyttelse mod vold og krig. USA er det eneste land, der ikke har forpligtet sig til at overholde Børnekonventionen.

Ifølge Børnekonventionen må man ikke bruge børn under femten år til soldater. Men selv om næsten alle verdens lande har skrevet under på Børnekonventionen, er der alligevel flere hundrede tusinde børnesoldater i verden.

Mange vil mene, at man stadig er et barn, når man er femten år. Derfor har en række lande vedtaget en tillægsprotokol til Børnekonventionen. Den forpligter landene til at sørge for, at ingen børn under 18 år deltager i væbnet kamp. Den trådte i kraft i 2002, men langt fra alle lande har tiltrådt den.