FN's Verdenserklæring om menneskerettigheder

FN's Verdenserklæring om menneskerettigheder: Artikel 19

"Enhver har ret til menings- og ytringsfrihed; denne ret omfatter frihed til at hævde sin opfattelse uden indblanding og til at søge, modtage og meddele oplysning og tanker ved et hvilket som helst meddelelsesmiddel og uanset landegrænser."

Facebook
Twitter