Fra dansk koloni til selvstyre

I tusindvis af år levede grønlænderne som fiskere og fangere i et tæt forhold til naturen.

Siden vikingerne rejste til Grønland for over 1000 år siden, har der været danskere i Grønland. Og i 1721 blev landet en dansk koloni.

Efter Anden Verdenskrig skete der en udvikling i Grønland. Manglende forsyninger fra Danmark blev erstattet med forsyninger fra USA og Canada. Og amerikanerne anlagde militære baser og andre installationer i landet.

Voldsom udvikling

Danmark igangsatte en kolossal modernisering af det grønlandske samfund. I løbet af få årtier gennemgik Grønland en voldsom udvikling fra et traditionelt fangersamfund til et moderne samfund på godt og ondt. Det er en udvikling, som andre lande har brugt flere hundrede år på at gennemleve.

Omvæltningerne har givet store sociale problemer, og mange grønlændere har haft svært ved at omstille sig fra den frie fangertilværelse til at være lønarbejder på en fabrik, hvor arbejdssproget måske er dansk.

Mere selvstændighed

I 1953 kom Grønland til at høre under den danske Grundlov, hvilket betød, at Grønland ikke længere var en koloni, men skulle sidestilles økonomisk og retsligt med den danske befolkning.

Grønland fik dermed en mere amtslignende status, og i 1979 fik Grønland sit eget hjemmestyre, som gjaldt frem til 2009, hvor hjemmestyret blev til et selvstyre.

Selvom mødet mellem den danske og den grønlandske kultur har medført mange konflikter, har grønlænderne formået at tage meget af deres oprindelige kultur og traditioner med sig til det moderne Grønland.

Kilder: dk.nanoq.gl (Grønlands selvstyres hjemmeside), denstoredanske.dk, dr.dk/norden

Facebook
Twitter