Frankrig – det EU-optimistiske land

EU-optimismen er generelt stor i Frankrig. EU er en modsætning til krig.

Ligesom Tyskland er Frankrig fortsat præget af de mange krige, som der var på det europæiske kontinent engang.

For Frankrig handler det grundlæggende om, at der aldrig mere skal være krig mellem europæiske lande, og derfor er Frankrig stor tilhænger af EU. Faktisk ønsker Frankrig mere EU. Men hvor meget skal EU så bestemme i de enkelte lande?

Se klippet ovenfor, og lav opgaverne herunder:

  1. 1

    Redegør kort for landets historie i EU. Hvornår blev landet for eksempel en del af EU? Brug eventuelt lidt tid på at undersøge det på nettet.

  2. 2

    Undersøg og diskutér, hvorfor Frankrig er større tilhænger af EU end de andre lande. Find to årsager. Tag udgangspunkt i klippet, og brug også tid på at undersøge det på nettet.

  3. 3

    Diskutér, hvad én ulempe og én fordel kan være ved, at landet er med i EU – set fra landets eget perspektiv.