Gå i krig eller ej?

Danmark har sendt over 25.000 soldater ud i verden siden 2001. De er blevet sendt til Afghanistan og Irak og som det seneste til Libyen. Nogle er kommet hjem i kister, andre med psykiske problemer og ar på sjælen.

Enhver krig er fyldt med menneskelige omkostninger, både for de danske soldater og for indbyggerne i de lande, hvor de bliver sendt ud. Derfor er det en meget stor beslutning hver eneste gang Folketinget vælger at sende soldater ud i verden.

Der kan være mange forskellige årsager til at deltage i internationale konflikter. Og begrundelserne for at sende Danmark i krig i Afghanistan, Irak og Libyen har da også været vidt forskellige.

Krig for at forhindre terror

Krigen i Afghanistan blev indledt kort efter terrorangrebet på USA d. 11. september 2001, hvor over 3000 mennesker omkom. Det var Osama bin Laden og hans terror-netværket al-Qaeda, som stod bag angrebet og medlemmerne skjulte sig i Afghanistan, hvor det fundamentalistiske Taleban-styre havde magten.

Efter 9 ugers krig blev Taleban-styret væltet, men siden har den vestlige koalition kæmpet en langvarig guerillakrig mod Taleban-oprørere. Danmark har deltaget i krigen siden 2002 og begrundelsen har været at "bidrage til national, regional og global sikkerhed ved at forhindre, at landet igen bliver et fristed for terrorister".

Frygt for masseødelæggelsesvåben

I 2003 gik Danmark sammen med blandt andet USA og Storbritannien i krig mod Irak. Efter tre uger var den iranske diktator Saddam Hussein væltet, men landet har siden været præget af ustabilitet, oprør og en lurende borgerkrig. Danmark trak de sidste landtropper hjem i 2007, mens USA stadig er tilstede i landet.

Der har været meget debat om Irak-krigens årsager, som stadig er et kontroversielt emne. Den amerikanske regerings begrundelse for krigen var, at Irak besad masseødelæggelsesvåben og derfor udgjorde en fare for USA og verdenssamfundet. Det viste sig senere at være forkert. Fra dansk side var den officielle begrundelse, at Saddam Hussein afviste FN's våbeninspektører.

Krig for at beskytte civile

I marts 2011 sendte Danmark kampfly til Libyen. Det skete som et led i en militær indsat, der skulle beskytte oprørske grupper i den libyske befolkning mod landets diktator oberst Gadaffi.

Det officielle danske formål med at gå ind i krigen var "at standse vold og overgreb mod civile og sikre at befolkningen får adgang til humanitær hjælp".

Den danske deltagelse blev vedtaget af et enigt Folketing med opbakning fra samtlige medlemmer. Enigheden holdt dog kun holdt nogle få dage, så trak Enhedslisten sin støtte tilbage, da partiet mente, at man skulle give diplomatiet en chance.

Facebook
Twitter