Globale miljøkonventioner

Til læreren

Trin: Udskoling

Generel lærervejledning

Elevopgaver

Politik og miljø

1985: Wien-konventionen

De første målinger af ozonhullet over Antarktis blev offentliggjort i 1985. Samme år underskrev FN-landene Wien-konventionen om beskyttelse af ozonlaget.

Den er først og fremmest en hensigtserklæring om samarbejde, forskning og udveksling af informationer mellem mere end 180 lande.

1987: Montreal-protokollen

I 1987 blev Montreal-protokollen underskrevet. Den indeholder bindende aftaler om, at både brug og produktion af en række ozonlagsnedbrydende stoffer skal mindskes.

Politik og miljø

Penge eller miljø? Et rent miljø er ofte dyrt, men det er nødvendigt for at holde Jorden i god stand. Følg politikerne på den svære opgave og tag selv stilling.

Se Tema

Mere end 180 lande vedtog den oprindelige protokol. Men der er færre lande, der slutter op om de reviderede udgaver, der blev udarbejdet mellem 1990 og 1997.

1989: Basel-konventionen

I 1989 vedtog man Basel-konventionen om ''kontrol med grænseoverskridende transport af farligt affald og bortskaffelse heraf''.

På det tidspunkt producerede verdens lande nemlig 400 millioner ton affald, der kunne være alt fra eksplosivt over ætsende til brandfarligt.

1992: Rio-konferencen

FN holdt konference om miljø og udvikling i Rio de Janeiro i 1992. Her vedtog politikerne "Agenda 21". Det er et 500-siders handlingsprogram for det 21. århundrede.

Målet er en fremtidig udvikling, som tilgodeser alle menneskers behov. Men samtidig må vi ikke sætte de kommende generationers tilværelse på spil. Det stiller store krav til især de rige lande som fx Danmark. Her skal vi producere mere ved at bruge færre ressourcer og mindre energi.

1992: Klimakonventionen

Klimakonventionen blev også skrevet under på FN's konference om miljø og udvikling i Rio de Janeiro i 1992. Den trådte i kraft to år efter, og i 2006 har de fleste af verdens lande tiltrådt konventionen.

Dens formål er at opnå en ''stabilisering af drivhusgaskoncentrationer i atmosfæren på et niveau, der forhindrer farlig menneskelig påvirkning af klimasystemet''.

1997: Kyoto-protokollen

Miljøet får en tidlig julegave i 1997. Den 11. december vedtager FN den såkaldte Kyoto-protokol om klimaændringer.

Den forpligter de fleste i-lande til at mindske deres udladning af drivhusgasser. I 2012 skal landene sende fem procent færre farlige gasser ud i atmosfæren, end de gjorde i 1990.

2002: Johannesburg

Tilbage i 1992 enedes man i Rio de Janeiro om, at de enkelte FN-lande skulle lave en national strategi for bæredygtighed. Danmark fremlagde sin strategi på FN's møde i den sydafrikanske by Johannesburg i sensommeren 2002.

Læs også Politik og miljø Se Tema

  1. Elevopgaver - Politik og miljø
  2. Dit valg
  3. Miljøstyring
  4. COP15 og COP16
  5. EU's miljøgaranti
  6. Globale miljøkonventioner
  7. Bæredygtighed
  8. Brundtlandrapporten