Historisk oversigt over slaveri

Få overblik over slaveriets historie.

I vores tidslinje får du indblik i forskellige slaveformer og deres forhold gennem historien.

4000 f.v.t - 1000 e.v.t: Oldtiden, antikken og vikingetiden

1600-1800-tallet: Slavehandel over Atlanten

1700-tallet: Stavnsbåndet og fæstebønder i Danmark

Moderne slaveri

Perspektiv

OPGAVER TIL TIDSLINJEN

Spørgsmål til tavlen ’Slaverne var samfundets bund’.

SE klippene i ’Slaverne var samfundets bund’ (spilletid i alt ca. 12 minutter).

VÆLG tre lande eller civilisationer, hvor slaverne var en del af samfundet.

  • Hvad blev slaverne brugt til?

  • Find oplysningerne i klippene, og skriv dem ned i skemaet (kopiark 1).

DISKUTÉR, hvilken betydning slaverne havde i oldtidens samfund (inkl. vikingetiden).

  • Hvad var deres rolle i samfundet?

  • Brug eksempler fra klippene.

DISKUTÉR, hvad Rudolf Broby-Johansen mener med, at situationen i det antikke Grækenlands samfund kan sammenlignes med nutiden.

Spørgsmål til tavlerne ’Stavnsbåndets slaver i Danmark’ og ’Slavehandel over Atlanten’.

SE klippene i ’Stavnsbåndets slaver i Danmark’ og ’Slavehandel over Atlanten’ (spilletid i alt ca. 25 minutter).

TEGN pile på verdenskortet (kopiark 2), der viser, hvor der foregik slavehandel i 1700- og 1800-tallet.

  • Brug pilene til at vise, hvilke retninger slavehandlerne gik.

SAMMENLIGN slaverne på De Vestindiske Øer med fæstebønderne hjemme i Danmark.

  • Lav kopiark 3. Træk streger mellem de punkter, der passer til fæstebønder eller slaver. Nogle punkter passer til begge.

  • Find selv på flere punkter.

DISKUTÉR, hvorfor Danmark valgte at forbyde slavehandlen (1792) og ophæve stavnsbåndet (1788).

DISKUTÉR, hvorfor det kun var slavehandlen, der blev forbudt i 1792 og ikke hele slaveriet.

Spørgsmål til tavlen ’Moderne slaveri – også i Danmark’.

SE klippene i ’Moderne slaveri – også i Danmark’ (spilletid i alt ca. 27 minutter).

TEGN stjerner på verdenskortet (kopiark 2), der viser, hvor der foregår moderne slaveri i dag. Brug oplysningerne fra klippene.

UNDERSØG på nettet, hvor der ellers er moderne slaveri. Tegn det ind på kortet med stjerner.

UNDERSØG, hvor din t-shirt, chokoladebar, sko, skoletaske, blyant osv. kommer fra. Kommer dine ting fra et sted, hvor der kan være slaveri?

Ekstraopgaver til PERSPEKTIV

SE klippene i ’PERSPEKTIV Skal Jomfruøerne have en undskyldning’ (spilletid i alt ca. 5 minutter).

DISKUTÉR for og imod, om Jomfruøerne skal have en undskyldning. Lav kopiark 4.

SE klippene i ’PERSPEKTIV Racekonflikten i USA’ (spilletid i alt ca. 9 minutter).

UNDERSØG på nettet, hvad Jim Crow-lovene handlede om. Skriv det ned (kopiark 5).

DISKUTÉR, hvad slavetiden i USA betyder for racekonflikten i dag.

SE klippet i ’PERSPEKTIV Slaveri før og nu’ (spilletid i alt 13 minutter). Svær ’opgave’ – klippet er på engelsk uden tekster.