Højere eller lavere kriminel lavalder?

I Danmark er den kriminelle lavalder 15 år. Det betyder, at børn under 15 hverken kan blive arresteret, stillet for en dommer eller sendt i fængsel.

Det har dog stadig konsekvenser at begå kriminalitet. Når børn under 15 år begår noget kriminelt, bliver de sociale myndigheder kontaktet. Det vil sige kommunens forskellige afdelinger, der tager sig af børn og voksnes sociale trivsel. De sociale myndigheder skal sammen med forældrene tage stilling til, hvordan barnet kan hjælpes.

Er der tale om grov kriminalitet, kan kommunen bestemme, at barnet ikke længere kan bo hos sine forældre. I stedet skal barnet anbringes på en institution.

Særlige institutioner for unge

Begrundelsen for at have en kriminel lavalder er typisk, at børn ikke er modne nok til at forstå konsekvenserne af deres handlinger.

Et andet argument er, at det at sidde i fængsel kan skade et barn. FN’s børnekonvention fastslår, at anholdelse og fængsling af børn kun må anvendes som sidste mulighed. At det kun må ske i det kortest mulige tidsrum, og at børn ikke bør sidde i fængsel sammen med voksne kriminelle.

Det er også derfor, at unge kriminelle mellem 15 og 18 behandles mindre hårdt end voksne kriminelle i Danmark.

Unge over 15 kan blive dømt på lige fod med voksne, men de må ikke sidde i fængsel sammen med voksne. De særlige institutioner for unge kriminelle kaldes sikrede institutioner eller ungdomsfængsler.

Uenighed om kriminel lavalder

Den 1. juli 2010 blev den kriminelle lavalder sænket fra 15 til 14 år. Det blev vedtaget af den borgerlige regering (Venstre og Det Konservative Folkeparti) med støtte fra Dansk Folkeparti.

Men allerede den 1. marts 2012 blev den kriminelle lavalder hævet fra 14 til 15 år igen. Lovændringen blev vedtaget af den nye regering med Socialdemokratiet, Det Radikale Venstre, SF, Enhedslisten og Liberal Alliance.

Opd. d. 1/8-2012

Facebook
Twitter