Højere eller lavere ulandsbistand?

Verdens rigeste lande har aldrig været rigere, men samtidig vokser forskellen mellem de rigeste og fattigste mennesker på jorden.

I dag lever over en milliard af verdens befolkning for under 1 dollar om dagen. Dertil kommer endnu en milliard, som lever for under 2 dollars om dagen. Disse to milliarder af klodens fattigste mennesker råder over samme beløb, som de 200 rigeste personer.

Ulandsbistanden er de rige landes hjælp til at skabe bedre livsvilkår for de fattige. Mange danskere føler en moralsk forpligtigelse til at hjælpe dem, der ikke har så meget som os. På den måde kan udviklingsbistanden sammenlignes med den nationale velfærdsstats hjælp til de svageste herhjemme.

Til gavn for os selv

Samtidig kan udviklingsbistanden også medvirke til at løse en række problemer, som også kan få konsekvenser herhjemme.

Fattigdom og ulighed er nogle af de vigtigste årsager til krig og uroligheder rundt omkring i verden. At bekæmpe fattigdom kan derfor være med til at sikre fred og stabilitet i verden - og være med til at forebygge flygtningestrømme og terror i den vestlige verden.

Udviklingsbistanden kan også bruges til globalt at skabe bedre miljø og klima. Ved at bekæmpe fattigdom og skabe en bæredygtig udvikling kan man også bekæmpe nogle af de miljøproblemer, som går på tværs af grænserne.

En duks i klassen

Hvert år giver Danmark cirka 15 milliarder i udviklingsbistand. Det svarede i 2010 til 0,91 procent af Danmarks samlede indtjening, som kaldes BNI (bruttonationalindkomst).

Ulandsbistandens størrelse er ofte til debat. Før den borgerlige VK-regering sænkede bistanden i 2001, var Danmark det land i verden, som gav mest i ulandsbistand i forhold til sin størrelse. Partierne på venstrefløjen har siden ønsket at hæve bistanden til 1 procent af BNI igen, mens Dansk Folkeparti ønsker at sænke den yderligere.

FN har som målsætning, at de rige lande giver mindst 0,7 procent af deres samlede indkomst i udviklingsbistand. Selvom Danmark tidligere har givet mere, er vi stadig en af duksene i klassen. Faktisk er der kun fem lande i verden, som lever op til FN's anbefaling.

Mere fra dr.dk

Facebook
Twitter