Hvad er moderne slaveri?

Moderne slaveri findes i alle lande. Se fem eksempler her.

Begrebet ’moderne slaveri’ dækker over to hovedområder:

  • Tvangsarbejde

  • Tvangsægteskab

’Tvangsarbejde’ er arbejde, som man er tvunget til at udføre. Det kan for eksempel være som minearbejder, fabriksarbejder eller som tjenestepige i et privat hjem. Men det kan også være tvungen seksuel udnyttelse af voksne og børn. Dem, der tvinger børn og voksne til at arbejde, er både enkeltpersoner og stater.

I et ’tvangsægteskab’ lever mennesker i et ægteskab, som de ikke selv har valgt. De har mistet deres seksuelle selvbestemmelse og arbejder ofte under tvang i ’ægteskabets navn’.

Det er svært at få præcise tal på, hvor mange mennesker, der lever i moderne slaveri – altså i tvangsægteskab eller i tvangsarbejde. Derfor er de nævnte tal et forsigtigt skøn, der er lavt sat.

Moderne slaveri i tal

Samlet set regner man med, at 40,3 millioner mennesker har været ofre for moderne slaveri i 2016.

24,9 millioner mennesker har været i tvangsarbejde.

Omkring 15,4 millioner mennesker har levet i et tvangsægteskab.

Kvinder og piger i moderne slaveri

Det er mest kvinder og piger, som udsættes for moderne slaveri. I 2016 var 71 procent af mennesker i moderne slaveri kvinder og piger. Det svarer til 28,7 mio. mennesker.

99 procent af ofrene for tvangsarbejde i sexindustrien var kvinder og piger.

58 procent af ofrene for andet tvangsarbejde var kvinder og piger.

40 procent af ofrene for tvangsarbejde pålagt af statslige myndigheder var kvinder og piger.

Sidst, men ikke mindst, var 84 procent af ofrene for tvangsægteskaber kvinder og piger.

Børn og moderne slaveri

Knap et ud af fire ofre for moderne slaveri var børn i 2016.

Cirka 37 procent af de, der endte i tvangsægteskab, var børn.

Børn repræsenterede også 18 procent af dem, der blev udsat for tvangsarbejde, og de repræsenterede 7 procent af dem, der var tvunget til at arbejde af stater.

21 procent af alle ofre i sexindustrien var børn.

Moderne slaveri er måske en del af din hverdag

I de sidste fem år har 89 millioner mennesker i verden oplevet en form for moderne slaveri.

Det er forskelligt, hvor længe ad gangen ofrene var i tvangsarbejde.

Tiden, hvori stater havde pålagt mennesker tvangsarbejde, varierede fra nogle få dage til uger.

Slavearbejde i sexindustrien varede i gennemsnit omkring to år.

I mange tilfælde endte de produkter, slaverne lavede, i helt lovlige handelskanaler. For eksempel i Danmark. Måske er nogle af produkterne endda endt hos dig, uden du er klar over det.

Kilde: Rapporten 'Global Estimates of Modern Slavery' udgivet af International Labor Office og Walk Free Foundation.

Arbejdsopgaver til de fem eksempler

  • FORKLAR de forskellige former moderne slaveri, der ses i klippene. Brug figuren øverst i artiklen til at forklare det med.

  • DISKUTÉR, hvorfor personerne i klippene ender i slaveri.

  • DISKUTÉR, hvorfor nogle mennesker holder andre mennesker fast i slaveri.