Hvor står frihedsrettighederne i grundloven?

Frihedsrettighederne står sort på hvidt i de følgende paragraffer:

§ 1: Grundloven gælder for alle

§ 71: Den personlige frihed er ukrænkelig

§ 72: Boligen er ukrænkelig

§ 73: Ejendomsretten er ukrænkelig

§ 75: Mennesker har ret til social sikkerhed

§ 76: Vi har undervisningspligt

§ 77: Garanterer ytrings-, og trykkefrihed

§ 78: Taler om foreningsfrihed

§ 79: Giver ret til forsamlingsfrihed

§ 81: Omhandler værnepligten

FacebookTwitter