Kommunikation i en valgkamp

Politikernes kommunikation under en valgkamp foregår på flere arenaer:

Partipræsentationer:

Partierne præsenterer deres budskaber på tv og radio. Hvert parti får lige meget taletid.

Politisk reklame:

Hvert parti bruger mange tusinde kroner på politisk reklame i form af valgannoncer, valgplakater og foldere. Politisk reklame er med til at profilere partiet, informere om dets politik, kampagnebudskaber og kandidater.

Offentlig debat:

Valgkampens politiske debat foregår i stigende grad gennem nyhedsmedierne. Det stiller store krav til politikerne, som skal kunne trænge igennem mediernes kommunikationsstøj. De er i skarp konkurrence med andre politikere og andre typer nyheder.

Traditionelt har de større partier lettere ved at få taletid end de mindre partier, fordi deres synspunkter bliver opfattet som mere væsentlige.

Kilde: Dr.dk/gymnasium

Facebook
Twitter