Lærervejledning

Overordnet

Temaet og de tilhørende elevopgaver henvender sig primært til undervisningen i samfundsfag i udskolingen.

Forløbet strækker sig over 6-12 lektioner (af 45 minutter) afhængigt af vægtningen og elevernes faglige formåen. Det er desuden muligt at anvende forløbet i forbindelse med fagdage/temadage.

Udgangspunktet er, at eleverne sætter sig foran en computer/tablet og læser hele artiklen med de tilhørende klip, inden de går i gang med selve opgaven.

Skolevalg 2019

Hvordan vil Folketinget se ud, hvis landets ældste grundskoleelever får lov til at bestemme? Det får vi svar på d. 31. januar 2019, når eleverne stemmer til Skolevalg 2019. Forinden kan du blive klogere på demokratiet her på DR Skole.

Se Tema

Det er nødvendigt, at eleverne har en computer/tablet til rådighed under hele forløbet, da de får brug for at kunne gense klippene undervejs.

Fælles Mål

Politiske partier og ideologier

 • Eleven kan identificere ideologisk indhold i politiske udsagn og beslutninger
 • Eleven kan analysere den aktuelle parlamentariske situation og partiernes indbyrdes placering
 • Eleven har viden om politiske ideologier og grundholdninger
 • Eleven har viden om politiske partier, deres grundholdninger og mærkesager

Bemærkninger til elevopgaverne

Få styr på demokratiet

Organisation: Eleverne arbejder sammen i grupper af 3-4 elever.

Opgaverne er en blanding af forståelsesspørgsmål og diskussionsoplæg. Det er vigtigt, at der gives rum til, at eleverne kan ytre sig og tage personligt stilling.

Gruppearbejdet anvendes til en efterfølgende gennemgang og diskussion på klassen.

Varighed: 1-2 lektioner.

Bemærkninger til elevopgaverne

Kan du spare en milliard?

Organisation: Individuelt arbejde.

Lærerstyret klassedebat til sidst:

På hvilke områder, synes I, det er mest rimeligt at spare? Er der områder, som helt skal fredes i en sparerunde, hvis man spørger jer?

Varighed: 1 lektion af 45 minutter.

Bemærkninger til elevopgaverne

Ideologi for dummies

Organisation: Pararbejde med efterfølgende diskussion på klassen.
Varighed: 1-2 lektioner.

Bemærkninger til elevopgaverne

Sådan laver man politik

Organisation: Pararbejde med efterfølgende gennemgang på klassen.

Varighed: 1 lektion af 45 minutter.

Bemærkninger til elevopgaverne

Bestem uden at stemme

Organisation: Gruppearbejde. Efterfølgende plenum med gennemgang og fremlæggelse af synspunkter.

Varighed: 1-2 lektioner.

Bemærkninger til klipsamlingen

Mærkesager

Klipsamling med 24 forskellige mærkesager. Den er lavet som et supplement til det undervisningsmateriale som Undervisningsministeriet og Folketingets Administration har lavet i forbindelse med Skolevalget 2019. Find deres gratis undervisningsforløb HER.

Forslag til inddragelse af danskfaget:

Ud over de konkrete opgaver er der mulighed for at inddrage andre fagdiscipliner i arbejdet med temaet, hvis tiden og rammerne er til det.

Det er oplagt at inddrage danskfaglige discipliner som kommunikationsanalyse (Ciceros pentagram), appelformer (etos, patos, logos) og argumentation (Toulmin, påstand – belæg – hjemmel).

Kommunikationsanalysen og appelformerne er særligt aktuel i forhold til klippene med politikere og ungdomspolitikere. Derudover kan man med fordel bede eleverne anvende Toulmins argumentationsprincipper, når de selv skal argumentere.

Skriftlige opgaver, fx:

- Skriv et brev til verdens ledere

- Skriv et debatindlæg til en avis

- Skriv et blogindlæg

Suppler undervisningen med flere klipsamlinger

En stor del af den politiske kommunikation mellem vælgere og politikere foregår i dag i massemedierne og de nye sociale medier. I dette tema HER finder I klip om politisk professionalisering, retorik og troværdighed, spin og etik.

Kolofon:

Elevopgaver og lærervejledning er lavet af lærer Anne Hyldgaard Larsen i samarbejde med journalist Lene Vendelbo.

Læs også Skolevalg 2019 Se Tema

 1. Skolevalg 2019 - se resultatet
 2. Mærkesager
 3. Skolevalg – hvad er det?
 4. Lærervejledning
 5. Elevopgaver - Ideologi for dummies
 6. Elevopgaver - Sådan laver man politik
 7. Elevopgaver - få styr på demokratiet
 8. Elevopgaver - Bestem uden at stemme
 9. Ideologi for dummies