Lærervejledning

Til læreren

Fag: Samfundsfag, historie og biologi

Trin: Udskoling

Fælles Mål

Introduktion og formål

Lærervejledning til elevopgaver

Elevopgaver

Velfærdsmodeller

Levevis

Identitetsspil

Interview og video

Projektopgave

Skriv et brev

Hvad lærer du?

Du lærer noget om identitet, levevis, statistik, demografi, velfærdsmodeller og velfærdssamfundets udvikling.

Hvorfor skal du lære det?

Det er din generation, der kommer til at forme fremtidens samfund. Derfor skal du tænke over, hvilket samfund du gerne vil leve i.

Kolofon

Temaet er støttet af midler fra Nordea-fonden.

Opgave 1: Velfærdssamfundet og velfærdsmodeller

Tidsforbrug: 1-2 lektioner.

Metode: Gruppearbejde og klassedebat

Denne opgave er tænkt som en kombination af en række spørgsmål, eleverne skal besvare på baggrund af de klip, artikler og statistikker de har set og læst - enten enkeltvis eller i par. Efter besvarelserne afsluttes med en klassedebat. En del af opgaven kan gives for som hjemmeopgave.

Når jeg bliver gammel

Fremtiden er langt væk - og lige nu er du udødelig - men en dag bliver du gammel. Hvordan ser samfundet og dit liv ud til den tid? Det kan være svært at spå om. Men ved at se klip og læse om at være gammel i fortiden og nutiden og se på forudsigelser om fremtiden bliver du rustet til at bygge din egen fremtid. Se først klipsamlingen 'Når jeg bliver gammel', hvor fem ældre fortælle om at være gammel i dag.

Se Tema

 

Opgave 2: Levevis og levevilkår

Tidsforbrug: 2-4 lektioner - men kan udvides efter behov.

Metode: Individuelt arbejde og digitale værktøjer.

I denne opgave skal eleverne lave en tidslinje med online-tidslinjeværktøjet tiki-toki. I  elevopgave 4 er en beskrivelse og vejledning til værktøjet, samt eksempler.

Hvor meget der skal med i tidslinjen, og hvor detaljeret den skal være afhænger selvfølgelig af elevernes niveau og evne til at arbejde procesorienteret. I elevopgaverne er 2 muligheder:

- En tidslinje, hvor eleverne selv skal udvælge og sammensætte materialet (Elevopgave 3a)

- En tidslinje, hvor eleverne skal se konkrete klip, læse en konkrete artikler, og læse konkrete statistikker og sætte informationerne derfra ind ind i tidslinjen. (Elevopgave 3b)

Generel vejledning

- Lad hver elev oprette sin egen tidslinje.

- En gennemført tidslinje kræver, at der er tekst, billeder, statistik og evt. lyd og video med. Lad eleverne være læremestre for hinanden.

- Lad eleverne udbygge tidslinjen løbende i undervisningen, gerne i hver time. På den måde bliver værktøjet også til deres noter.

- Se løbende forskellige tidslinjer på storskærm.

- Brug fx elevintra til at samle links til eleverne tidslinje.

 

Opgave 3: Interview og video

Tidsforbrug: 4-6 lektioner efter behov.

Metode: Gruppearbejde og arbejde med digitale værktøjer.

Opgaven er oplagt til par-arbejde. Det er optimalt, hvis den ene har en god smartphone og den anden har en bærbar til redigering osv. Husk kabler til at overføre filer.

Når man laver video, har man ofte en tendens til at fokusere på det rent tekniske, og der kan gå virkeligt meget tid med redigering osv. Det er ikke meningen her. Der bør bruges så lidt tid som muligt på at redigere og mest tid på at forberede interviewet.

Pointen er, at eleverne skal lave så få og så lange optagelser som muligt, så det tager kortest mulig tid at redigere. Fokus er på kvaliteten af indholdet i videoen.

Hvis du vil vide mere om, hvordan man kommer i gang med at lave en film, finder du en guide på temaet Lav din egen film.

På Filmlinjen finder du også en guide til filmproduktion.

Eleverne skal se de fire klip på temaets forside om at være gammel i dag for at blive inspireret til, hvad de kan filme, når de kommer ud - husk dækbilleder.

Videoen kan fx vises på klassen og uploades på en lukket kanal på Youtube. Husk at få tilladelse først fra dem, der interviewes.

 

Opgave 4: Identitet

Tidsforbrug: 1-2 lektioner.

Metode: Gruppediskussion og vendespil.

Eleverne skal opdeles i grupper på ca. 5, hvoraf den ene er spilleder. De skal printe handlingskortene ud og følge opgavevejledningen. Kan evt. afsluttes samlet på klassen, hvor grupperne fremlægger deres svar og argumenter.

 

Opgave 5: Projektopgave

Tidsforbrug: Temaforløb eller projektuge.

Metode: Klasseundervisning (forberedelse), individuelt arbejde, digitale værktøjer og præsentation.

Denne opgave er tænkt til en tema- eller projektuge. Her skal eleverne for alvor skabe noget selv, og det kræver, at de har set en del af klippene, læst en del af artiklerne og set på nogle af statistikkerne. Opgaven for eleverne er at arbejde temaet igennem og ende ud med en Prezi.

Prezi er et online præsentationsprogram, der kan integrere billeder, tekst, video, lyd, links osv. Prezi er gratis og er også en del af dit Skoletube-abonnement, hvis skolen eller kommunen abonnerer på det.

På siden Form din fremtid får eleverne en vejledning til, hvordan de laver en Prezi om deres fremtid.

På EMU finder du en god guide til at lave en projektopgave.

Som optakt til projektet bør der være noget forudgående undervisning fra dette tema. Det kunne fx være 3-4 lektioner, hvor temaet gennemgås, så problematikkerne står klarere for eleverne.

 

Forslag til et forberedende forløb:

Lektion 1: Velfærdsstatens fødsel - det historiske rids og fremtidsscenarierne.

Klipsamling: Samfund 

4 tilhørende artikler.

 

Lektion 2: Levevis - sådan levede vi før - sådan lever vi i dag, og sådan kommer vi til at leve i fremtiden.

Klipsamling: Levevis

3 tilhørende artikler

 

Lektion 3: Identitet - er man sin alder - hvornår er man gammel - og hvordan ser samfundet på ældre?

Klipsamling: Identitet

4 tilhørende artikler.

 

Lektion 4: Krop. Aldring. Hvad kan og skal man gøre for at holde kroppen ung?

Klipsamling: Krop

4 tilhørende artikler.

 

Prezi-præsentation

Det forberedende forløb kan ersattes af hjemmearbejde. I såfald skal eleverne kun fordybe sig i deres emne, enten samfund, levevis, krop eller identitet.

Herefter laver eleverne deres Prezi som beskrevet i elevopgave 5. Hvis eleverne har løst nogle af de foregående elevopgaver, kan materialet derfra også inddrages i elevernes Prezi.

Eleverne afslutter forløbet med at forberede og lave en præsentation af deres Prezi på klassen.

 

Opgave 6: Skriv et brev til dig selv i fremtiden

På hjemmesiden Futureme kan man sende en mail til sig selv på et givet tidspunt: I morgen, næste måned, om 2 år, eller når man bliver 50 år.

Eleverne skal skrive en mail til deres fremtidige jeg om 50 år. Man kan også lave den samme øvelse, men sætte tidsfristen til 14 dage.

Læs også Når jeg bliver gammel Se Tema

  1. Fælles mål
  2. Introduktion og formål
  3. Form din fremtid
  4. Individ, familie, stat
  5. Pensionsalder og levetid
  6. Identitet
  7. Velfærdsteknologi
  8. Arbejdsstyrken
  9. Familie
  10. Ensomhed