Ligestillingsloven

Ligestillingsloven blev vedtaget i 2000 og er senest ændret i 2007.

Den skal sikre, at mænd og kvinder behandles lige både i det offentlige og i det private erhvervsliv. Loven forpligter også alle offentlige myndigheder til at arbejde for at fremme ligestilling.

§ 1 beskriver formålet med loven

"Lovens formål er at fremme ligestilling mellem kvinder og mænd, herunder lige integration, lige indflydelse og lige muligheder i alle samfundets funktioner med udgangspunkt i kvinders og mænds lige værd. Lovens formål er desuden at modvirke direkte og indirekte forskelsbehandling på grund af køn samt at modvirke chikane og sexchikane".

§ 2 forbyder kønsdiskrimination

"Ingen må udsætte en anden person for direkte eller indirekte forskelsbehandling på grund af køn. En instruktion om at forskelsbehandle en person på grund af køn betragtes som forskelsbehandling".

§ 4 pålægger offentlige myndigheder at arbejde for ligstilling

"Offentlige myndigheder skal inden for deres område arbejde for ligestilling og indarbejde ligestilling i al planlægning og forvaltning".

Kilde: Retsinformation.dk

Facebook
Twitter