Logning af elektronisk kommunikation

Frygten for terror har påvirket dansk lovgivning og mængden af overvågning siden angrebene på New York Trade Center 11. september 2001. Blandt andet i form af den såkaldte ”Anti-terrorpakke” og Logningsbekendtgørelsen.

Logningsbekendtgørelsen har betydet, at al kommunikation via elektroniske kommunikationstjenester bliver gemt i et år. Logningen omfatter oplysninger om, hvilke apparater der taler sammen, og hvor de er placeret, når kommunikationen finder sted.

Logningen trådte i kraft i 2007 og gælder fastnet- og mobiltelefoni, sms, ems, mms, e-mails, internettelefoni og anden internetkommunikation.

Fremme i Danmark

Danmark var det første land til at gennemføre overvågningen på baggrund af et EU direktiv om lagring af data fra marts 2006.

Politiets Efterretningstjeneste (PET) fik 94 millioner til styrkelse af it-systemer og aflytning af IP-telefoni. De 23,5 millioner var øremærket til at styrke tjenestens ‘mulighed for at gribe ind i meddelelseshemmeligheden’.

På baggrund af EU’s direktiv om lagring af data, kan myndighederne tilsidesætte respekten for beskyttelse af privatlivet, ‘hvis det sker i overensstemmelse med loven og er nødvendigt i et demokratisk samfund af hensyn til bl.a. den nationale sikkerhed og den offentlige tryghed for at forebygge uro eller forbrydelse eller for at beskytte andres rettigheder eller friheder’.

Kilder: Logningsbekendtgørelsen, ”Ret, privatliv og teknologi” af Peter Blume og Janne Herrmann, information.dk: ”Hej, husk fra i dag bliver alle dine sms'er registreret og lagret i et år”

Facebook
Twitter