Magtens tredeling

Grundloven siger, at statens magt skal være delt i tre:

  • En lovgivende

  • En udøvende og

  • En dømmende magt

Systemet bliver kaldt for magtens tredeling og skal forhindre, at magten bliver misbrugt. I Danmark er opdelingen mellem de tre fordelt således:

  • Den lovgivende magt er fordelt mellem Folketinget og den siddende regering. De vedtager lovene.

  • Den udøvende magt ligger hos den siddende regering. Den sørger for, at lovene bliver ført ud i livet.

  • Den dømmende magt er domstolene, der dømmer på baggrund af de vedtagne love.

Magtmisbrug

Der er mange eksempler på, at ledere har misbrugt deres magt:

I 1940'ernes Tyskland gassede Hitler millioner af jøder ihjel. I det tidligere Sovjetunionen sendte diktator Josef Stalin modstandere til arbejdslejre i Sibirien. I Danmark forhindrede en justitsminister for nogle år siden tamilske flygtninge i at få deres familier til Danmark, selvom de havde krav på det. Det var ulovligt.

Læs mere om magtens tredeling på Folketingets website.

Facebook
Twitter