Mere eller mindre magt til EU?

Skal Danmark overlade flere eller færre beslutninger til EU? Det spørgsmål har delt danskerne, siden vi blev medlem af det europæiske fællesskab tilbage i 1973.

Siden 1973 har danskerne fem gange været til folkeafstemning om EU. Afstemningerne er blevet holdt for at høre befolkningens mening om nye reformer af EU-samarbejdet, som f.eks. det indre marked og euroen.

Hver eneste gang har spørgsmålet om, hvorvidt DK skal overgive mere magt til EU eller ej, været helt centralt i debatten.

Grundlov sikrer suverænitet

Folkeafstemningerne er nødvendige, for det kræver den danske grundlov. Politikerne kan altså ikke uden videre afgive suverænitet til en international myndighed som EU. Grundloven kræver, at enten skal 5/6 af Folketingets medlemmer være enige, eller også skal der være flertal ved en folkeafsteming.

To gange er resultatet af en folkeafstemning blevet et nej. I 1992 stemte et flertal af danskerne nej til Maastricht-traktaten, som skulle grundlægge Den Europæiske Union med fælles udenrigspolitik og møntfod. Traktaten ville kun gælde, hvis alle 12 medlemslande godkendte den, så danskernes nej sendte chokbølger ud i Europa.

For at redde traktaten og Danmarks medlemsskab af EU, fik politikerne forhandlet en aftale på plads, som betød at Danmark kunne stå udenfor samarbejdet på fire områder. De danske forbehold betyder, at Danmark ikke har indført euroen, at vi ikke deltager i det fælles forsvarssamarbejde og at vi ikke deltager i samarbejde om asyl- og indvandringspolitik.

I 2000 forsøgte den danske regering at få euroforbeholdet ophævet ved en ny folkeafstemning, men også denne gang blev det et nej fra et flertal af danskerne.

Stor indflydelse

Selvom Danmark stadig står uden for euroen og har bevaret de fire forbehold, har EU stor indflydelse på den lovgivning, der vedtages i Danmark.

Justitsministeriets tal fra april 2011 viser, at 11,25 procent af alle danske love udspringer af EU-regulering. Andre undersøgelser har vist endnu højere tal. I 2008 viste en opgørelse fra Justitsministeriet, at 19 procent af alle love og bekendtgørelser i Danmark i 2008 var under påvirkning fra EU.

Derudover kommer forordninger fra EU, som ikke bliver talt med her, da de gælder direkte i medlemslandene, uden at der først skal vedtages national lovgivning.

Temaer om EU på DR Skole

Facebook
Twitter