Synes du, et bestemt medie er gået for langt, kan du måske klage til Pressenævnet. Det er et uafhængigt nævn, der tager sig af klager over pressen.

Alle personer, virksomheder, foreninger osv. kan klage over medierne, hvis de har en "retlig interesse" i sagen. Det betyder, at de skal være direkte eller indirekte omtalt i artiklen, tv-udsendelsen eller radioindslaget. Man kan også klage, hvis man er på et billede, der ledsager en artikel eller et indslag.

Det vil sige, at man ikke kan klage, hvis man blot er interesseret i et bestemt emne og synes, at emnet er behandlet dårligt.

Hvis Pressenævnet finder, at et medie har handlet i strid med god presseskik, kan det udtale sin kritik af mediet og pålægge det pågældende medie at offentliggøre kendelsen. Man kan ikke anke Pressenævnets kendelser til andre myndigheder, fx domstolene.

Det lyder måske ikke af en stor straf, men det er en alvorlig sag at få kritik af Pressenævnet. For medierne lever af, at de er borgernes troværdige kilder til information om samfundet.

Kilde: Pressenævnet

Facebook
Twitter