FN - De Forenede Nationer

Den 24. oktober 1945 trådte FN-pagten i kraft. Se klip om alt fra grundlæggelsen af FN til nutidens dilemmaer.

Grundstensnedlæggelse ved FN i New York

Grundstensnedlæggelse ved FN i New York. Truman og Trygve Lie taler.

Emner: Grundstensnedlæggelser, FN, New York.
Steder: USA, New York
Medvirkende: Harry Truman, Præsident; Trygve Lie, Generalsekretær FN;
Dato: 01-01-1949
Optagelse har lyd: Ja

Vis klippet i Mediebiblioteket for at gemme

FN (De Forenede Nationer) er oprettet i 1945, lige efter Anden Verdenskrig. Formålet er at sikre fred og udvikling i hele verden. FN har i dag 194 medlemslande.

FN's Sikkerhedsråd har ansvaret for FN's fredsbevarende indsats. Rådet kan vedtage internationale sanktioner over for et land og beslutte at bruge militær magt.

Sikkerhedsrådet består af 15 lande. Fem medlemmer af rådet er permanente. Det er USA, Kina, Rusland, Storbritannien og Frankrig. Resten af pladserne i rådet går på skift.

Siden 2007 har sydkoreaneren Ban Ki-moon været FN's generalsekretær.

Nato

Nato er et militært samarbejde mellem lande i den vestlige verden. Nato har 28 medlemmer, blandt andre USA og de fleste EU-lande. Nato blev oprettet i 1949.

Nato-landene har pligt til at hjælpe hinanden, hvis et medlemsland bliver angrebet af en fjendtlig stat. Nato stiller også soldater til rådighed for fredsbevarende styrker i krigsområder.

Natos generalsekretær er Danmarks tidligere statsminister, Anders Fogh Rasmussen. Han fik posten i 2009.

Menneskerettighederne

I 1948 vedtog FN’s generalforsamling Verdenserklæringen om Menneskerettighederne. I dag er Verdenserklæringen det mest kendte og udbredte sæt af menneskerettigheder i verden.

Verdenserklæringens 30 artikler dækker både borgerlige, politiske, økonomiske, sociale og kulturelle rettigheder.

Børnekonventionen

I 1959 vedtog FN ”Erklæringen om Barnets Rettigheder”. Den blev udvidet og vedtaget i 1989 som FN’s Konvention om Barnets Rettigheder også kaldet Børnekonventionen.

Den fastslår, at alle børn har ret til basale livsnødvendigheder, til skolegang og ytringsfrihed - og til beskyttelse mod vold og krig.

193 lande har underskrevet og forpligtet sig til at følge Børnekonventionen. USA og Somalia er de eneste to lande, der ikke har ratificeret FN's Børnekonvention, ifølge Børnerådets hjemmeside Børneinfo.

Handicapkonventionen

FN's Handicapkonvention er meget ny. Den blev først lavet på et stort FN-møde i 2006.

Handicapkonventionen slår fast, at personer med handicap har de samme rettigheder som alle andre mennesker.

Danmark har underskrevet konvention sammen med 153 andre lande.

(Senest opdateret d 21.10.2013)