Fra slag i numsen til en sikret afdeling

Følg den kriminelle lavalders historie

I den mørke middelalder, omkring tiden hvor Jydske Lov så dagens lys, havde man ikke en kriminel lavalder i Danmark. Når man var gammel nok til at begå en forbrydelse, var logikken, at man også var gammel nok til at tage straffen. Hvordan, der blev straffet, var en sag mellem den forurettede og barnet.

I 1683 blev Christian V’s Danske Lov indført, hvor der heller ikke stod et eneste ord om en kriminel lavalder. Til gengæld kunne børnene nu også blive straffet af samfundet – for eksempel ved at blive sat i fængsel, få tæsk offentligt, blive brændemærket eller afsone deres frihedsberøvelse ved slavearbejde i jernminer eller foran en spinderok.

I 1800-tallet blev børnebanderne flere og større. Derfor indførte man bestemte afstraffelsesmetoder til børn mellem 10-15 år. Førstegangstyveri blev straffet med 27 slag med ris på ”den del af legemet, hvor børn ellers plejes at straffes.”

Først i 1905 fik Danmark en reel kriminel lavalder som havde en grænse på 14 år. Unge mellem 14-18 blev desuden straffet mildere end voksne. For eksempel kunne unge fyre slippe for fængselsstraf ved at lade sig prygle med et spanskrør.

I 1930 blev den kriminelle lavalder hævet til 15 år og særlige ungdomsfængsler blev oprettet til unge mellem 15-21 år. De blev flittigt brugt indtil starten af 1970’erne, hvor man gik væk fra fængselsstraffen til i stedet at fokusere på de unges personlige udvikling gennem arbejdstræning, oplæring og undervisning under afsoningen.

I 2004 satte man aldersgrænsen ned fra 15-12 år for, hvornår børn og unge kan blive anbragt i en sikret afdeling uden dispensation. Det vil sige, at børn på 12 år nu kan blive tvangsfjernet og spærret inde på en institution i op til et halvt år, hvis de har begået kriminalitet eller været til fare for dem selv.

Den 1. juli 2010 trådte regeringens forslag om at sænke den kriminelle lavalder fra 15 til 14 år i kraft. Det er imod den udvikling, som ellers har været gældende i de nordiske lande, og imod anbefalingerne fra FNs Børnekomité, Institut for Menneskerettigheder og Ungdomskommissionen.

Den 1. marts 2012 blev den kriminelle lavalder hævet fra 14 til 15 år. Lovændringen blev vedtaget af den nye regering med Socialdemokratiet, Det Radikale Venstre, SF, Enhedslisten og Liberal Alliance.

Facebook
Twitter