Hvorfor tabte Danmark?

Forklaringerne på det blodige nederlag i 1864 er mange. Få eftertidens bud på, hvorfor det gik så galt.

Var de danske politikere på randen af sindssyge og uden sans for det internationale politiske spil? Vandt tyskerne fordi deres våben var bedre end vores? Og hvorfor har vi ikke et ordentligt monument over begivenhederne i 1864?

Få eftertidens bud på hændelserne i 1864, og hvordan vi opfatter dem i dag.

OPGAVER

Se de første fem klip i klipsamlingen

1. Redegør for, hvilke forklaringer der er på det danske nederlag i 1864.

2. Kan du finde andre forklaringer på nederlaget? Søg på nettet og i din historiebog.

Se klippet: Hvor er monumentet?

1. Hvad tror du, er årsagen til, at der ikke er et stort monument i Dybbøl, som markerer krigen i 1864?

2. Du har fået til opgave at designe "det manglende monument". Gå sammen i grupper og lav et udkast til jeres forslag fx som planche, grafik eller collage.

Overvej, hvad monumentet skal symbolisere og hvilken funktion, det skal have.

Facebook
Twitter