Kom til debat-workshop på biblioteket

Flere biblioteker inviterer lærere og elever til workshoppen 'Debatskolen', hvor eleverne kan øve sig i at debattere i emner om naturen.

Tag dine udskolingselever med til debat-workshop på jeres lokale bibliotek. Til workshoppen får eleverne erfaring med at debattere, og de bliver øvet i at gennemskue, når retoriske kneb bliver brugt i den offentlige debat.

Debat-workshoppen tager udgangspunkt i konkrete cases om natur, som eleverne skal skabe argumenter for og imod. Undervejs bliver eleverne introduceret for forskellige appelformer og retoriske kneb.

De konkrete cases vil eleverne genkende fra temaet 'Naturen til debat' på dr.dk/skole.

Arrangementet er egnet til 15-25 elever og vil tage cirka to til tre timer at afvikle.

Program for arrangementet

Bemærk: Programmet tilpasses af det enkelte bibliotek og der vil være pauser undervejs.

 1. 1

  De tre appelformer gennemgås.

 2. 2

  Appelformerne illustreres gennem dagligdagssituationer.

 3. 3

  Eleverne arbejder med argumenter i grupper.

 4. 4

  Der fokuseres på kropssprog og stemmeføring.

 5. 5

  Seks debatkneb præsenteres.

 6. 6

  Konkret case introduceres.

 7. 7

  Eleverne researcher på og forbereder deres argumentation i grupper.

 8. 8

  Grupperne debatterer efter tur deres case.

 9. 9

  Grupperne bedømmer via håndsoprækning, hvilken gruppe, de synes, klarede sig bedst. Én eller to elever uddyber baggrunden for deres valg.

FacebookTwitter