Konflikt på arbejdsmarkedet

Der har gennem tiden været mange konflikter på det danske arbejdsmarked. Lær om dem her.

Aftalerne i OK18 på halvandet minut

Få et kort overblik over de væsentligste dele af de tre aftaler i OK18. Efter to måneders forhandlinger blev der indgået forlig på både det statslige, regionale og kommunale område. Dermed blev en varslet storkonflikt afblæst.

Sammenklip af TVA 21:30 og TVA 18:30 d. 27., 28. og 29. april 2018.

Vis klippet i Mediebiblioteket for at gemme

Siden 1899 har der været en aftale mellem arbejdsmarkedets parter - arbejdsgiverne og arbejdstagerne - om vilkårene på det danske arbejdsmarked. Her blev de enige om, at de to parter selv skal fastsætte reglerne for de følgende års lønninger, ferie, fridage og så videre.

Men da de to parter ikke altid kan blive enige, aftalte man også, hvordan spillereglerne er i en sådan situation. For eksempel kan arbejdstagerne strejke fra deres arbejde, og arbejdsgiverne kan lockoute arbejdstagerne fra deres arbejde.

Begge dele er blevet anvendt på både det private og offentlige arbejdsmarked op igennem tiden med forskellige konsekvenser.

Nedenfor følger nogle opgaver til klippene ovenfor om forskellige konflikter i de senere år.

RESEARCH-OPGAVER

For at forstå konflikterne er det en god idé at lave lidt research på, hvad der karakteriserer henholdsvis det private og det offentlige arbejdsmarked.

Arbejdsgivere og arbejdstagere

 • Hvad er en arbejdsgiver?
 • Hvad er en arbejdstager?

Det private arbejdsmarked

 • Hvad karakteriserer det private arbejdsmarked?
 • Giv eksempler på, hvem der er arbejdsgivere og arbejdstagere på det private arbejdsmarked.

Det offentlige arbejdsmarked

 • Hvad karakteriserer det offentlige arbejdsmarked?
 • Giv eksempler på, hvem der er arbejdsgivere og arbejdstagere på det offentlige arbejdsmarked.

Strejke og lockout

 • Hvad er en strejke?
 • Hvad er en lockout?

FORHISTORIEN

Se klippene 'Septemberforliget i 1899' og 'Overblik over arbejdsmarkedskonflikter siden 2. Verdenskrig', og svar på nedenstående spørgsmål:

 • Hvorfor begyndte folk at flytte fra land til by i slutningen af 1800-tallet?
 • Hvad var 'Fattigvæsnet' og 'dovne lediggængere'?
 • Hvilke rettigheder mistede man, hvis man modtog fattighjælp?
 • Hvorfor begyndte staten at lave understøttelsesordninger for de fattige i slutningen af 1800-tallet?
 • Beskriv forskellene på 'værdigt trængende' og 'uværdigt trængende'?
 • Hvad skete der for arbejdsmarkedets parter i 1899?
 • Giv et kort rids af de største arbejdsmarkedskonflikter siden 2. Verdenskrig.

1998

Se klippene 'Konflikten i 1998' og 'Skal der et politisk indgreb til at løse konflikten i 1998?' og svar på nedenstående spørgsmål:

 • Hvad gik konflikten i 1998 ud på?
 • Var det det private eller offentlige arbejdsmarked, der blev ramt?
 • Var der nogle specifikke brancher eller jobs, der blev ramt?
 • Hvilken rolle kom regereringen til at spille i konflikten?

2008

Se klippene 'Konflikten i 2008' og 'Kombatanterne under konflikten i 2008', og svar på nedenstående spørgsmål:

 • Hvad gik konflikten i 2008 ud på?
 • Var det det private eller offentlige arbejdsmarked, der blev ramt?
 • Var der nogle specifikke brancher eller jobs, der blev ramt?
 • Hvilken rolle kom regeringen til at spille i konflikten?

2013

Se klippet 'Lærerlockouten i 2013' og svar på nedenstående spørgsmål:

 • Hvad gik konflikten i 2013 ud på?
 • Var det det private eller offentlige arbejdsmarked, der blev ramt?
 • Var der nogle specifikke brancher eller jobs, der blev ramt?
 • Hvilken rolle kom regeringen til at spille i konflikten?

2018

Se klippet 'Udsigt til konflikt i 2018', og svar på nedenstående spørgsmål:

 • Hvad går den nuværende konflikt i 2018 ud på?
 • Er det det private eller offentlige arbejdsmarked, der har udsigt til at blive ramt?
 • Er der nogle specifikke brancher eller jobs, der bliver ramt?
 • Hvilke funktioner kan ikke strejke eller lockoutes? Og hvorfor?
 • Hvilken rolle spiller regeringen i konflikten?