Konservatisme: At forandre for at bevare

Den konservative ideologi siger, at vi for at udvikle et samfund i balance må bruge det bedste af de traditioner og erkendelser, vi allerede har. Vi skal med andre ord se bagud for at forbedre samfundet gennem gradvise reformer.

Konservative vil bevare bærende værdier og institutioner som for eksempel den private ejendomsret, kirken og kongehuset. De frygter, at omfattende omvæltninger i samfundet vil være en ulykke for alle.

I modsætning til liberalisterne er konservatismen ikke så bange for staten og centrale organisationer. De bliver nemlig opfattet som garanter for en glidende og stabil udvikling i samfundet.

Og ulig socialisterne ser konservatismen heller ikke økonomiske og politiske eliter som et problem. Særligt privilegerede grupper vil nemlig altid have en moralsk pligt til at hjælpe samfundets svage.

Konservatisme - fravær af ideologi?

Flere konservative mennesker hævder, at konservatismen ikke er en ideologi. Man har ganske vist en idé om, hvordan samfundet skal indrettes, lyder argumentet. Men idéerne kan ændre sig efter tidens krav - og er ikke låst fast på en færdig ideologi med et endegyldigt mål for samfundsudviklingen.

I mange lande står konservatismen for en praktisk og fornuftspræget holdning til politiske spørgsmål.