Liberalisme: Frihed fra staten

Nøgleordet for liberalisterne er frihed. Hvert enkelt menneske skal have lov til at udfolde sig mest muligt, så længe dets handlinger ikke skader andre mennesker.

Liberalisterne mener, at vi grundlæggende er egoister. Men det er der ikke noget galt i, siger de. For hvis vi får lov til at forfølge vores egeninteresse på det økonomiske område, så skaber vi værdier til gavn for hele samfundet.

Staten skal derfor sikre individets frihedsrettigheder og den private ejendomsret til produktionsmidler som jord og maskiner. Hvis den private ejendomsret ikke var der, ville den enkeltes arbejde for sin egen sag være nytteløs.

Liberalisterne ser staten som en potentiel trussel mod den enkeltes frihed. Derfor skal det offentliges magt begrænses mest muligt.

I dag anerkender de fleste liberalister, at staten skal sørge for et minimum af økonomisk sikkerhed. Den liberalisme, som vi kender i dag, bliver derfor kaldt socialliberalisme.

Socialliberalismen står i modsætning til den klassiske liberalisme, hvor markedskræfterne har fuldstændigt frit spil. Her ses sociallove som noget, Fanden har skabt.