Regionsrådsvalg

I 2007 blev Danmarks 14 amter sammenlagt til fem regioner.

Ved Folketingsvalget skal der sættes ét kryds. Men når der er kommunalvalg, falder det sammen med regionsrådsvalget, og vælgerne skal derfor sætte to krydser. Den 1. januar 2007 blev Danmarks 14 amter sammenlagt til fem store regioner. De fem regioner i Danmark har hver sit Regionsråd. Rådet består af 41 folkevalgte medlemmer, hvis væsentligste opgave er driften af sundhedsvæsenet.

OPGAVER

OPGAVE 1: Ansvarsopgaver mellem kommuner, regioner og staten

Se videoen 'Hvad er en region?' og svar på nedenstående spørgsmål:

 1. 1

  Hvilke opgaver har regionerne ansvaret for?

 2. 2

  Hvilke opgaver har kommunerne ansvaret for?

 3. 3

  Hvilke opgaver har staten ansvaret for?

 4. 4

  Hvilke opgaver deler kommuner og stat?

 5. 5

  Hvilke opgaver deler kommuner og regioner?

 6. 6

  Hvem står for at skaffe penge til regionernes arbejde med sygehusvæsenet?

OPGAVE 2: Afstande til de nye sygehuse

Se videoen 'Strid om placering af sygehuse?' og svar på nedenstående spørgsmål:

 1. 1

  Hvad er fordelene ved de nye supersygehuse?

 2. 2

  Hvorfor er borgerne uenige om, hvor supersygehusene skal ligge?

 3. 3

  Hvorfor kan supersygehusenes placering tilsyneladende komme til at koste menneskeliv?

OPGAVE 3: Usynlige regioner

Se videoen 'Valgforsker: Regionerne er pressede' og svar på nedenstående spørgsmål:

 1. 1

  Hvorfor overser mange vælgere regionerne, når der kommunal- og regionsrådsvalg?

 2. 2

  Hvad skal regionerne gøre for at gøre opmærksom på deres arbejde?

 3. 3

  Hvem er regionsrådsformand i din region og hvilket parti repræsenterer personen?

 4. 4

  Hvem sidder i regionsrådet i din region og hvilke partier er repræsenterede?